Soós Edina a Yicca Art Prize 22/23 egyedüli hazai nyerteseként január 14. és 27. között Rómában a 28 Piazza Di Pietra Fine Art Galleryben állítja ki Totálkár című festményét további 17 alkotó, illetve alkotás mellett.

A nemzetközi Yicca Art Prize évente kétszer rendez kiállítást, a következő alkalom január 14. és 29. között lesz Rómában. A szervezők célja az, hogy a feltörekvő kortárs művészet aktuális trendjeit mutassák be generációkon és a kortárs művészi kifejezésmódok irányzatain átívelően.

A kiállításon részt vevő művészek különböző médiumokon keresztül, új, innovatív koncepciókkal vizsgálják az emberi létezés sokrétű perspektíváit és árnyalatait.

A művészek alkotásai a mindennapi életre, a kortárs valóságra, kulturális, gazdasági és politikai történésekre reflektálnak.

A tárlatra beválogatták Soós Edina egyik festményét is, aki művészetében arra a kérdésre keresi a választ, hogy az érzelmek kiváltásán túl mennyire lehetséges gondolatokat is kifejezni absztrakt formában. Mennyit kell megmutatnia egy formából ahhoz, hogy felidézzen egy sejtést, intuitív gondolatot vagy bármiféle jelentést a befogadóban. Ebből következően alkotásaival a nonfiguratív és a figuratív ábrázolásmód határmezsgyéjén, az elrejtés és a felfedés között egyensúlyoz. Arra törekszik, hogy megtalálja azt az érzékeny, megfoghatatlan egyensúlyi pontot, amely a befogadóban a felismeréshez hasonló élményt okoz, és egyúttal mélyen megérinti.

Soós Edina számára egy festmény létrehozása a belső lelki, leginkább tudatalatti tartalmainak kivetítése és a saját egyedi gesztusrendszerének a kombinációja.

Technikáját hosszú kísérletezgetések, az anyagok saját tapasztalat általi megismerése során alakította ki.

Az alkotás, a művészlét számára az önkiteljesítésen túl egy páratlan önismereti folyamat, lehetőség. Az alkotófolyamat egy része tudatos: az anyag- és festékválasztás, eszközhasználat, színválasztás. Az alkotás első konkrét fázisában igyekszik élni az esetlegességben rejlő izgalommal és festőiséggel: struktúrákat, különböző felületeket, jeleket és foltokat fest a vászonra, majd újabb rétegeket visz fel, melyeket helyenként visszatöröl és -kapar, kihasználva a különböző technikák és festékek eltérő tulajdonságait. A következő fázisba lépve a tudattalan kerül előtérbe. A tudatalatti tartalmak festői nyelven történő megfogalmazása és ezek tudatos tovább alakítása révén a saját maga számára (is) értelmezhető formák jönnek létre. Megfigyeli és analizálja ezeket, megpróbálja visszafejteni az értelmüket. Ezzel átkerülnek a tudatos régióba, és elkezdik alakítani, formálni az alkotót. „Ez egy folyamatos, nagyszerű körforgás, tapasztalatszerzés, gazdagodás, fejlődés” – így jellemzi az életét meghatározó élményt az alkotó.

Soós Edina legutóbb 2022 augusztusában az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében a Szent István úti Új galériában állított ki, idén szeptemberben pedig a RAM Colosseum aulájában tekinthetők meg képei. A Yicca Art Prize mellett tavaly az Art Show International nemzetközi versenyén absztrakt kategóriában került a díjazottak közé, továbbá szerepelt a ChromArt és a Collect Art katalógusaiban.

Soós Edina 2021-ben a BBBKultPont ban rendezett egyéni kiállításáról itt írtunk.

Nyitókép: Soós Edina: Totálkár (2022, vegyes technika, vászon, 70 x 70 cm)