Több száz, eddig ismeretlen fotóval, személyes dokumentumokkal, verskéziratokkal, interjúkkal és naplórészletekkel gazdagon illusztrált weboldal indul útjára Sziveri János születésnapján.

A fiatalon elhunyt vajdasági költő, író, szerkesztő hagyatéka 2018-ban került a Kertész Imre Intézet gondozásába. Március 25-től a kerteszintezet.hu honlap önálló, Sziveri János-oldalán ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Új Symposion egykori legendás szerkesztőjének életművével és írói pályájának fontosabb állomásaival.

Sziveri János, a 20. század második felének egyik meghatározó alkotója a vajdasági Muzslyán született 1954-ben, és Budapesten 1990-ben, 36 évesen hunyt el.

A költő, drámaíró, szerkesztő a műveivel és szuggesztív egyéniségével egyaránt kitűnt kortársai közül, legendája mindmáig érezteti hatását. A Kertész Imre Intézet Nobel-díjas írónk máshol el nem helyezett hagyatéka mellett Pilinszky János, Arthur Koestler, Petri György, Pressburger György hagyatékrészeit, valamint 2018-tól Sziveri János teljes írói örökségét is gondozza. Az intézet a tulajdonába került szerzői kéziratok, fotók, kiadatlan művek, valamint a szerzőkről szóló irodalmi anyagok összegyűjtésén, feldolgozásán túl céljának tekinti az alkotók szellemi örökségének ápolását, minél szélesebb körű megismertetését és személyiségük bemutatását is.

A Sziveri-hagyaték rendszerezése, valamint digitalizálása jelenleg is zajlik, ezzel párhuzamosan a költő műveinek népszerűsítése is folyamatos: 2020 szeptemberében jelent meg Sziveri János A szélherceg című válogatáskötete a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában. Az alkotások népszerűsítésére versmegzenésítési pályázatot hirdettek. A Sziveri 30 pályázat kiemelkedő pályaműveiből válogatáslemez készült, az első három helyezett pedig videóklipet is forgathatott.

Az érdeklődők a teljes irodalmi életműre kiterjedő, több ezer tételből álló hagyatékába nyerhetnek betekintést az új szerzői oldalon.

A látogatók a költő lírai és drámai alkotásait, esszéit, tanulmányait, képzőművészeti és publicisztikai írásait, levelezését és szerkesztői tevékenységének egyes dokumentumait életrajzi adatokba ágyazva, kronologikus sorrendben ismerhetik meg, számos különleges tétellel kiegészítve. Ezek sorában láthatók például Sziveri gyerekkori verseinek kéziratai; 1972-es – az Új Symposion szerkesztőivel való első találkozásáról szóló – naplójegyzetei; eddig ismeretlen levélrészletei; nemrég megtalált rajzai, festményei; versvariánsai; kötetborítótervei, valamint az Új Symposion szerkesztőségének utolsó estjéről írt Az utolsó tribün. Egy fénykép hátuljára című versének kézirata is.

A honlapon a költő művein túl a Sziveri Jánosról szóló szakirodalmat is megtalálják az érdeklődők, megtekinthetik egyes személyes tárgyait és képzőművészeti alkotásait, illetve a költő előadásában meghallgathatják a verseket.

A Kertész Imre Intézet honlapja hamarosan
Pilinszky János, Petri György és Arthur Koestler önálló weboldalaival
bővül. 

Nyitókép: 1988-ban a szabadkai Népszínházban (Penovác Károly felvétele). Forrás: Kertész Imre Intézet