Cseke Szilárd eddigi munkáiban a konceptuális tér- és fényinstallációk, mobil objektek, process munkák, figuratív és nonfiguratív festmények izgalmas szinergiát keltenek. Deeper In című kiállításán a műgyűjtők és a szakmai közönség által már többszörösen elismert erdő-sorozat új alkotásait láthatjuk, az alkotóra jellemző “örömfestészetet” látványosan reprezentáló erdő-téma elmélyült inspirációit.

Az absztrakt erdős festmények a térben játszanak az érzékeléssel, behúzzák a szemlélőt a “rengeteg” mélységébe, ahol a festészet élményszerűségén keresztül áramlanak az absztrakcióban rejlő bravúros részletek.

A festmények aurája átlépi a vászon fizikai határait, kitárulkozik és a mélyebb rétegek felfedezésére hívja a szemlélőt. A festményekhez a kiállításon szobrok is társulnak, az erdő-téma plasztikus megtestesítői. A téralkotások egyszerre hordozzák magukon a szobrászat és a festészet sajátosságait: a könnyed, csipkeszerűen áttört acélfelületek, a megvilágítás fény és árnyék rendszere, a finom cizelláltság fokozza a progresszív összhatást.

A kiállításon a Budapest Galériában 2019 tavaszán már bemutatott, Amikor hazajön című sorozat válogatott művei is szerepelnek. A művész megragadó érzékenységgel és finom humorral képezi le a külföldi tartózkodásból hazalátogató honfitársaink itthon töltött napjainak történéseit.