Csütörtökön egy rendhagyó tárlatvezetésre várják a
művészetkedvelőket Kicsiny Balázzsal és Süli-Zakar Szabolccsal 17
órától.

Kicsiny Balázs az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert
kortárs magyar képzőművész. Alkotásaiban főleg a különféle foglalkozások
és az ezekhez kapcsolódó emberi helyzetek allegorikus dimenziójának
vizsgálatára fókuszál; eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy
műalkotásban, így mutat rá az idő- és térbeli távolságok illékonyságára,
illetve arra, ahogy a különböző korok egymásra épülve párbeszédben
állnak egymással. Emberi jellemeket, filozófiai kérdéseket, nem egy
esetben művészettörténeti toposzokat egyesít abszurd ikonográfiájú,
figurális pózaiban, amelyek a befogadó szeme láttára válnak
élethelyzetekké. A MODEM-ben 2020-ban megrendezett, de augusztus 22-ig meghosszabbított, Időhúzás című kiállítása az első olyan tárlat, amely
életműve valamennyi korszakának átfogó bemutatására vállalkozott.

Magyarországon most első ízben látható Kicsiny Balázs eddigi, több mint
harminc évet felölelő életművének valamennyi korszakát bemutató tárlat.
A kiállítás különlegessége, hogy a MODEM második emeleti, csarnokszerű
kiállítótermében most először láthatjuk fizikailag egymás mellett
Kicsiny tizenkét ikonikus installációját, amelyek ezáltal szimbolikusan
is első ízben kerülnek egymással párbeszédbe. A kiállításra számos hazai
és nemzetközi köz- és magángyűjteményekből érkeztek művek.

Fotó: Süli-Zakar Szabolcs