Az annak idején rövidhullámon, külföldi adókon keresztül közvetített adás három héten keresztül online hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott. A felvételeket az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Történeti Interjúk Tára digitalizálta, műsoronként állította helyre, és tette közkinccsé a www.magyaroktober.hu honlapon, majd az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) restaurálta és állította vissza az eredeti adásmenetet.

Az „ismétlés” kiterjed a forradalom előtti négy napra is. Ez az egyetlen fennmaradt adásfolyam-felvétel, mely az 1950-es évek „hétköznapi” műsorait megőrizte. Az október 19–21-én elhangzott műsorokat a nagyközönség most először hallhatja. A műsorok között a politikai adásokon túl hangjáték, zenei összeállítás és még vetélkedő is szerepel.

Az EPER felidézi, hogy a Szabad Európa magyar adásának 1956-os műsorait az átjátszóállomásokon rögzítették és fennmaradásuk annak köszönhető, hogy a német kormány a forradalom után vizsgálatot indított a Szabad Európa forradalomban betöltött szerepéről, és ehhez bekérették a folyamatosan rögzített adásfelvételeket. Ezeket a vizsgálat lezárulta után a nyugatnémet külügyminisztérium a koblenzi német szövetségi archívumban helyezte biztonságba, ahol évtizedekre megfeledkeztek róluk, míg a lappangó, 60 szalagból álló anyagot a 90-es években felfedezték, átjátszották kazettára, majd digitalizálták. Az Első Pesti Egyetemi Rádió „SZER56” hangemlékezeti projektje által ezeket a kalandos sorsú hangfelvételeket hallhatjuk – ki először, ki másodszor.