350 millió forint keretösszegre pályázhatnak nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói. A támogatás célja a magyarországi és Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése.

Petőfi Sándor és kortársai úgy vélték, hogy nyelvében él a nemzet. Költőgéniuszunk születésének kétszázadik évében a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelten fontosnak tartja a magyar anyanyelvi kultúra megerősítését, irodalmi és tudományos nyelvünk ápolását, illetve a nagy hagyományú és értékes munkát végző műhelyek országos és regionális jelentőségű fórumainak fennmaradását.

E szempontok mentén hirdet pályázatokat a magyar nyelvű, nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára a Magyar Kultúráért Alapítvány nevében és képviseletében eljáró Petőfi Kulturális Ügynökség mint kezelő.

Az 350 millió forint keretösszegű pályázati csomag célja a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra csak hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, amely megfelel a pályázati kiírásokban foglaltaknak.

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, kritikai, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A Petőfi Kulturális Ügynökség e szempontok figyelembevételével olyan pályázatokat hirdet, amelyek a folyóiratok kiegyensúlyozott fenntartását és kiszámítható működését hivatottak segíteni. A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség mint a Magyar Kultúráért Alapítvány megbízásából eljáró kezelő hirdeti meg.

A 2023. július 11-től elérhető pályázatok:

A „Művészeti és kulturális témájú folyóiratok működésének támogatása” című nyílt pályázati konstrukció, melynek célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, magyarországi országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális és kritikai sajtótermékek kiadásának és a kiadók működésének támogatása.

A nyílt pályázat keretösszege 200 millió forint.

A pályázat benyújtásának határideje 2023.07.11. 2023.08.31.

A „Tudományos folyóiratok működésének támogatása” című nyílt pályázati konstrukció alapvető célja innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, magyarországi, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok, ismeretterjesztő folyóiratok, valamint szakmai kiadványok (szaklapok) kiadásának támogatása, továbbá a kiadók működéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:

· friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű adaptálása);

· aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók számára;

· publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak és a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;

· digitalizálást és online elérést biztosító felületek kialakítása;

· szélesebb közönséget megszólító tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.

A nyílt pályázat keretösszege 100 millió forint.

A pályázat benyújtásának határideje 2023.07.11. 2023.08.31.

A „Folyóiratok működésének támogatása külhoni kiadók számára” című nyílt pályázati konstrukció, melynek célja innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott

a) irodalmi, művészeti, kulturális és kritikai sajtótermékek kiadásának és a kiadók működésének támogatása, vagy

b) tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok, ismeretterjesztő folyóiratok, valamint szakmai kiadványok (szaklapok) kiadásának támogatása, továbbá a kiadók működéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatása.

A nyílt pályázat keretösszege 50 millió forint.

A pályázat benyújtásának határideje 2023.07.11. 2023.08.31.

A pályázati kiírások elérhetők a Petőfi Kulturális Ügynökség honlapján, az alábbi linkeken:

Tudományos folyóiratok működésének támogatása

Művészeti és kulturális témájú folyóiratok működésének támogatása

Folyóiratok működésének támogatása külhoni kiadók számára

A felhívások keretében a pályázatokat a Kulturális Pályázatok Támogatáskezelő Rendszerén (a továbbiakban: KPTR) keresztül kell benyújtani. A KPTR-t kizárólag regisztrált felhasználók tudják használni. A KPTR ide kattintva érhető el.

A felhívásokkal kapcsolatban további információ, felvilágosítás hétfő-szerda-pénteki napokon 8 és 12 óra között, kedden és csütörtökön 12–16 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

telefon: +36 30 129 2446

e-mail: tamogatas@petofiugynokseg.hu