„Ma azt mondtam Brudernnak, hogy egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok, egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol” – írta a naplójába Széchenyi István 1821. január 4-én.

Az elhatározás előzménye az volt, hogy a grófnak édesapja temetésére Bécsbe kellett utaznia, azonban a jégzajlás miatt nem tudott átkelni a Dunán.

Hosszas előkészítés után kezdődhetett a híd megvalósítása. Széchenyi 1832. február 10-én megalapította a Hídegyletet, ennek volt a feladata, hogy az építkezést mind gazdasági, mind politikai szempontból előkészítse, és a közvélekedést megnyerje az ügynek.

William Tierney Clark tervezte a hidat, amely a fiatal, pályafutása elején álló skót mérnök, Clark Ádám építésvezető irányításával valósult meg.

1840. július 28-án verték le az első cölöpöt a budai mederpillérnél – a cölöpök leverése két évig tartott, egyszerre akár nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban.

A pesti hídfő alapgödrénél 1842. augusztus 24-én tartották meg a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét több száz meghívott, többek közt a nádor részvételével.

A híd hivatalos átadása 1849. november 20-án volt, a szabadságharc leverése után, a ceremóniát – a szabadságharc miatti megalázó gesztusként – Haynau táborszernagy, az osztrák katonai és polgári főparancsnok vezette, aki alig hat héttel előtte Aradon kivégeztette a vértanúkat. Az eseményen csak a felsorakozott katonaság és néhány járókelő vett részt, a hangulat nem volt ünnepi, beszéd sem hangzott el.

A Lánchidat megálmodó Széchenyi István soha nem ment át a kész hídon, az átadás idején már a döblingi elmegyógyintézetben volt.

1899-ben, a Lánchíd átadásának 50. évfordulóján döntöttek a Széchenyi lánchíd név felvételéről.

A második világháborúban felrobbantották Budapest összes hídját, 1945. január 18-án, utolsókként az Erzsébet hidat és a Lánchidat. Valamennyi lánckamrában elhelyezték a robbanóanyagot, de ezek közül csak a pesti oldalon lévők robbantak fel.

Az újjáépített hidat 1949. november 20-án, az eredeti híd avatásának századik évfordulóján adták át a forgalomnak, a kapuzatok és a pillérek díszkivilágítást kaptak.

Idén újabb felújítás kezdődött, várhatóan 2023 végére fejeződnek be a munkálatok.

Megjelent a Magyar Kultúra magazin 2021/1. számában.

#Duna-hét

Nyitókép: Beliczay László