Madaras Péter kurátor az utóbbi két évben az ötven év alatti, Erdélyben született, erdélyi kötődésű magyar képzőművészek munkásságát kutatta. Ennek eredményeként egy több mint százharminc művészt tartalmazó adatbázist hozott létre. Ebből kiindulva, egy szubjektív válogatás nyomán került a meghívottak listájára a jelen kiállításon szereplő harmincöt alkotó neve.

A Lábasházban szervezett kiállítások szellemiségének folytatásaként megálmodott triennále első kiadása, az Ösztön című seregszemle célkitűzése egyrészt az, hogy számvetést készítsen a felhívásban megszólított alkotók munkásságának jelenlegi állapotáról, másrészt pedig az, hogy átfogó képet alkosson az erdélyi korszellem különböző képzőművészeti megnyilvánulásairól.

A kiállítás témájához minden meghívott művész szabadon kapcsolódott a saját gondolati és képi világával. A kiállított műveket szemlélve annak a fajta, jellegzetesen emberi ösztönös gesztusnak az ismételt megnyilvánulását láthatjuk, amely a legelső ősművésznek a barlang falán, földpigmenssel megörökített kéznyomától a ma alkotóinak modern technikák és anyagok által biztosított, kifogyhatatlan eszköztárával létrehozott alkotásokig mind az emberi lét mulandóságának tudatosulásából fakadóan próbál valami maradandó, létezésünket visszaigazoló nyomot hagyni.

Az Erdélyi Művészeti Központ kurátorai 2017 óta a sepsiszentgyörgyi Lábasházban útjára indított, összesen tizenkilenc egyéni és öt csoportos tárlatból álló kiállítás-sorozaton erdélyi fiatal képzőművészek munkásságát vagy annak jelenlegi állapotát tükröző, esetenként éppen bemutatkozó anyagát szedték kiállítási rendbe egy-egy egyéni vagy csoportos tárlat erejéig. A tárlat az alkotók egymástól különböző képi világát formálja egy és oszthatatlan, megváltoztathatatlan egésszé. Az alkotások egymással párbeszédben, harmóniában vagy éppen ellentétben, de mindenképpen egymást erősítve jelennek meg.

A kiállító művészek által hangsúlyosan képviselteti magát a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem festőiskolája és grafikai műhelye. De ugyanígy képviselve van a bukaresti Nemzeti Képzőművészeti Egyetem, a jászvásári George Enescu Nemzeti Művészeti Egyetem, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a temesvári Nyugati Egyetem Képzőművészeti Tanszéke, a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, valamint az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola is az egykori hallgatói – ma már számos díjban és alkotói ösztöndíjban is részesült képzőművészei – által.

Kiállító művészek:

BAÁSZ Orsolya (Sepsiszentgyörgy), Nicu BARB (Sepsiszentgyörgy), BELÉNYI Szabolcs (Kolozsvár), BETUKER István (Kolozsvár), BODONI Zsolt (Nagyvárad), CSILLAG István (Csíkszereda), CSÓKA Szilárd Zsolt (Marosvásárhely), DOBRIBÁN Melinda (Kolozsvár), FAZAKAS Barna (Csíkszentkirály), FERENCZ S. Apor (Csíkszereda), FILEP Norbert (Kolozsvár), GAGYI Botond (Kolozsvár), GÁSPÁR Szilárd (Kolozsvár), GERGELY Zoltán (Kolozsvár), HERMAN Levente (Marosvásárhely), INCZE Mózes (Isaszeg), IZSÁK Előd (Nagyvárad), JUHOS Sándor (Kolozsvár), KIS Endre (Patakfalva), KÖTELES Robert Pál (Nagyszalonta), KUDOR DUKA István (Kolozsvár), KUTI Botond (Szováta), LÉSTYÁN Csaba (Csíkszereda), MADÁR Réka (Temesvár), MAKKAI István (Marosvásárhely), POKORNY Attila (Budakalász), POLGÁR Botond (Budapest), RIZMAYER Péter (Árkos), SÁROSI Mátyás Zsolt (Kézdivásárhely), SZABÓ András (Kolozsvár), SZIGETI Gábor Csongor (Budapest, Eger), SZILÁGYI Rudolf (Eger), TÓDOR Tamás (Budapest), VASS-VAJNA RÁKHEL Anna (Eger), VASS Sándor (Budapest).

Forrás: Erdélyi Művészeti Központ. Fotók: Sepsiszentgyörgy infó/Toró Attila