fbpx

Ezer újkori metszetet tesz közkinccsé az OSZK

Az Országos Széchényi Könyvtár legújabb, Régi Ritka című digitális tartalomszolgáltatása révén tovább bővül azon különleges dokumentumok köre, amelyek között otthonról is kényelmesen böngészhetünk. A Régi Nyomtatványok Tára anyagából épülő adatbázis az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít hozzáférést.

A nyomtatványok közül elsőként a bibliofil gyűjtő, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját teszik virtuális közkinccsé.

A 16. századtól a 19. századig terjedő időszak magyarországi eseményeinek külföldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt a könyvtár nagy adományozójának különálló metszetgyűjteményéből, másrészt világhírű Hungarica-könyvgyűjteményéből származik.

A többnyire magyar vonatkozású metszetek műfajukat tekintve elsősorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeiről készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található köztük térkép, allegória, életkép és tézislap is.

A tematikában különösen hangsúlyos a magyarországi török háborúk idejére, a török kiűzésének éveire, a Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc korára vonatkozó képi ábrázolások műfaja. A magyar vonatkozású darabok esetében a fő hangsúly a 16. század első felétől a 18. század elejéig tartó szakasz képes forrásanyagára esik. Ebből az időrendi megoszlásból egyenesen következik, hogy a lapok túlnyomó részben fametszet-, rézmetszet- és rézkarctechnikával készültek.

A gyűjtemény több unikumot tartalmaz.

Ezek közé sorolható az az I. Miksa magyar királyt, a hadvezérét, Schwendi Lázárt és a híres végvári vitézt, Thury Györgyöt ábrázoló, csupán egyetlen példányban ismert fametszet, amely a török kiűzésére tett kezdeményezések propagandáját szolgálta.

A lengyeli Apponyi-kastély metszetekkel díszített folyosóján függött képek közül különösen érdekes az Esztergom 1594-es ostromát leíró és ábrázoló lap. A híres augsburgi metsző, Dominicus Custos és id. Hans Schultes augsburgi nyomdász közös műve háromnyelvű (német, latin és magyar) magyarázó feliratai révén igazi különlegesség.

Egy németalföldi mester kezétől származó Báthory Zsigmond-arckép e korszak grafikusainak munkamódszereiről árulkodik. Míg a kép Báthory Zsigmondot ábrázolja, a felirat Bethlen Gáborként nevezi meg a fejedelmet.

A távolság és a háborús helyzet miatt az autentikus portréfelvételeket nélkülöző rézmetsző- és kiadóvállalkozók könnyen nyúltak vissza az elődök portréihoz, hogy kielégítsék a nemzetközi politika küzdőterére lépő új szereplők iránti érdeklődést.

Az új tartalomszolgáltatás többszempontú keresőrendszerrel segíti a célzott keresést.

Különféle tematikus csoportosítások, például a földrajzi elhelyezkedés, műfaj, technika, valamint az ábrázolt személyek szerint is válogathatunk. Kiemelték néhány jelentős metsző (Albrecht Dürer, Johann Sibmacher és Elias Wiedemann) munkáit is.

A tájékozódást emellett az egyes metszetek (sokszor új kutatási eredményeket tartalmazó) részletes bibliográfiai adatainak és tartalmi elemeinek megadásával segítik.

Az oldalon helyet kapott két részletes képes összefoglaló is Gróf Apponyi Sándor gyűjteménye és Magyar vonatkozású metszetek az Apponyi-gyűjteményben címmel. Ha pedig kedvet kapunk további érdekes régi könyves tartalmakhoz is, a Blog rovatra kattintva számos változatos témájú bejegyzést találhatunk.

A metszetekről készült digitális felvételeket jó minőségben és szabad licenc alatt publikálják, azaz a forrás megjelölésével szabadon hozzáférhetővé, letölthetővé és felhasználhatóvá teszik. Így az eredetiben csak szigorú kutatási engedéllyel tanulmányozható dokumentumok a legszélesebb közönség számára is elérhetővé válnak.

A könyvtár további, távolról elérhető tematikus szolgáltatásai: a Fotótér, a Földabrosz, a Plakáttár, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtár.

A rovat további cikkei