5_PR_cikk_eredmenykommunikacio_Kutatasok

A projektben megvalósuló kutatásokat az NMI Művelődési Intézet koordinálta. Céljuk a kulturális közösségfejlesztési folyamatok figyelemmel kísérése, dokumentálása, empirikus adatainak feltárása, a tapasztalatok összegzése, és mindezek tükrében innovatív fejlesztő javaslatok megfogalmazása volt.

Mivel a közösségfejlesztői, társadalmiasítási folyamatok meghatározó szereplői a kulturális intézmények, ezért elsőként ezen intézményeket vizsgálták a szakemberek. A Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése című kutatás 1125 intézmény részvételével valósult meg. Az eredmények egyértelműen azt igazolják, hogy a kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága erős, sok szálon kapcsolódnak a helyi közösségek életébe. Jó kapcsolatot ápolnak más intézményekkel, a települések önkormányzataival, a civil szervezetekkel, továbbá előszeretettel veszik igénybe önkéntesek segítségét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos programok is markánsan megjelennek az intézmények mindennapjaiban.

Erre a felmérésre épült két évvel később a Kulturális közösségszervezés gyakorlata című kutatás. Ennek során 708 intézmény válaszolta meg online kérdőívek segítségével a Cselekvő közösségek projekttel, illetve a helyi közösségfejlesztési folyamatok hatásaival kapcsolatos kérdéseket. A vélemények szerint a projekt kifejezetten jótékony hatást gyakorolt a települések életére, a bevont településeken emelkedett a programok száma, sokkal dinamikusabban alakultak a civil, az intézményi és az önkormányzati kapcsolatok, illetve izgalmas, előremutató közösségszervezési és közösségfejlesztő folyamatok indultak el.

A Cselekvő közösségek projekt szervesen kapcsolódik a ?A helyi identitás és kohézió erősítése? (TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16) című felhívásokhoz, melyek célja szintén a települések, településrészek, illetve térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. A kulturális közösségfejlesztés települési hatásmérése során a TOP pályázattal érintett települések fejlesztési eredményeit vizsgálták. A kutatás kulturális állapotfelméréssel indult, majd a fejlesztések közepén és végén bekövetkezett változásokat mérték fel mintegy 30.000 válaszadó segítségével. Az eredmények azt igazolják, hogy a kulturális programokkal, rendezvényekkel, falunapokkal lehet leginkább megszólítani az embereket, ezek az alapjai a helyben történő közösségfejlesztési folyamatoknak. Ugyanakkor meghatározó a szerepe egy-egy lelkes kulcsembernek, aki tenni szándékozik a közösség érdekében.

A kulturális intézmények társadalmiasításának hatásmérése kutatás azt vizsgálta, hogy a közösségi részvételi működés megjelenik-e az intézményi dokumentumokban. Első körben 108, a másodikban pedig 58 intézményi vezetővel készült interjú. Az eredmények megerősítették, hogy Magyarországon egyelőre még nem jellemző a közösségi működés megjelenése az intézményi dokumentumokban. Ez a terület a jövőben fejlesztésre szorul.

A közművelődés, a múzeum és a könyvtár területeihez kapcsolódóan, a jövőben várható szakmai tendenciák vizsgálata volt a Delfi jövő- és trendkutatás célja. A háromkörös, véleményformáló vizsgálatban 62 hazai és 17 országból, 33 külföldi szakember vett részt 2017 októbere és 2018 júliusa között.

A megvalósítás három éve alatt a projekt munkatársai szakmai monitoring tevékenység során folyamatosan figyelemmel kísérték a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek előrehaladását. Ellenőrizték a projektben foglalkoztatott kulturális közösségfejlesztő mentorok tevékenységét, értékelték a mentorhálózat működését. A vizsgálatot a projektidőszak során két alkalommal, településenként átlagosan négy szereplő megkérdezésével végezték el. A kutatás lehetővé tette az érintett partnerek elégedettségének mérését is. Az eredmények azt mutatták, hogy a bevont települések lakosai, véleményformálói pozitívan viszonyultak ehhez az innovatív tevékenységhez, s jól fogadták a közösségfejlesztő mentorok munkáját.

A projekt kutatási eredményeit bemutató kiadványok online és nyomtatott formában is elérhetők, illetve letölthetőek a https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/ oldalról.

lablec_v2_002