Cseh vagy francia író Milan Kundera? Milyen szerepe volt az 1968-as Prágai Tavasz alakulásában, és miért nem tért vissza a rendszerváltozás után, mint sokan mások? Mennyire meghatározó az ideológiai, szociológiai szál, mely regényeit átszövi? Vörös István és Karafiáth Judit irodalomtörténészek meséltek érdekes részleteket az Országos Idegennyelvű Könyvtár április 3-i rendezvényén az íróról és műveiről.

kundera3-1
Milan Kundera
Fotó: Gallimard

Kundera mára bekerült a francia irodalmi kánonba, és cseh íróként is számon tartják. Az OIK teltházas irodalmi estjén Egy író, két fogadtatástörténet címmel a magyar olvasóközönség körében is népszerű regény- és esszéíróról tartottak előadást a cseh és a francia irodalom szakértői.

Kundera, aki emigrálása után nyelvet váltott és franciául írt, nagyon fontosnak tartotta művei pontos fordítását. Ezért fordulhatott elő, hogy egyes kötetei előbb jelentek meg Magyarországon a rendszerváltozás után, mint szülőhazájában: saját maga javította és ellenőrizte a cseh szöveget, s évente csak egy könyvet engedett kiadásra. Vörös István szerint ez a túlzott fordítói számonkérés arra a francia kritikára vezethető vissza, mely barokkos stílusú szerzőként jellemezte. Valóban volt egy ilyen francia fordítás, holott Kundera stílusa inkább szikár, és az olvasmányosság érdekében egyszerű nyelven ír.

milan_kundera2
Fotó: anobiumlit.com

Már abban is szerencsés író, hogy mindjárt az első verseskötetével bekerült a cseh irodalmi életbe, szemben például Hraballal, aki több évtizedet várt első kötetének megjelenésére. Kundera kezdettől kritikusan viszonyul kora ideológiájához, bár ekkor még kommunista párttag. A Tréfa című első regénye a Prágai tavasz egyik elindítója volt. A kimondás bátorsága és önkritika együtt jellemzi a regényt, melyből film is készült – ezt később betiltották.

1975-ben a Université de Rennes meghívására vendégprofesszori meghívást kapott Bretagne-ba, ahonnan már nem tért vissza hazájába. Később Párizsban telepedett le, azóta is ott él. A francia irodalom befogadó, gondoljunk Apollinaire-re, a szintén nyelvet váltó Beckettre vagy Ionescura, az élők közül az orosz születésű Andrei Makine-ra. Kundera jó ajánlólevelet kapott azzal, hogy a Tréfa című regényéhez André Breton írt előszót, és Sartre is méltatta.

Kunderatarlo

Kundera nagy műveltségű intellektuális író, nem a történetek áradása, hanem az esszéisztikusság jellemzi, sokszor nehéz szétválasztani a regényt és esszét. Jól ismeri a világirodalmat, Tolsztoj, Flaubert, Kafka, Cervantes, Rebelais, Sterne, a közép-európai írók közül Gombrowicz és Musil hatottak rá. Zenész családból származik, így zenei műveltsége hasonlóan széleskörű.

Jól gazdálkodik a képességeivel és gyengeségeivel, ennek köszönhetően köbyveit százezres példányszámban vásárolták. Nem egyértelműen népszerű – 1967-ben a 4. csehszlovák írókongresszuson sok honfitársa ellenszenvét váltotta ki azzal a felvetésével, hogy a csehek a 17. században áttérhettek volna német nyelvhasználatra, de kapott olyan kritikát is, hogy gondolatisága csak “felvizezett Nietzsche”.

Franciaországban műveit a könyvesboltokban a közép-európai irodalomnál találjuk, hiszen pályáját cseh íróként kezdte, ezért úgy határozhatjuk meg Karafiáth Judit szerint, hogy Kundera francia nyelvű cseh író. Rangos francia irodalmi díjakat kapott, a Francia Akadémia irodalmi nagydíját 2001-ben, vagy a Francia Nemzeti Könyvtár díját 2012-ben. A Gallimard kiadó legrangosabb kritikai kiadásában, a Bibliotheque de la Pléiade-ban is megjelenhetett nemrég, melyben élő klasszikusok csak kivételesen kapnak helyet. Életrajzát Jean-Dominique Brierre írta meg, aki egyébként Edith Piaf, Leonard Cohen és Bob Dylan életrajzírója, azaz zenei hírességekkel foglalkozott. Talán azért, mert Kunderához közel áll a zene, Bachról, Beethovenről, Schönbergről, legtöbbet Janáčekről írt.

Bezerédi Zoltán színművész az est során részleteket olvasott fel az elmondottak illusztrálására. Így a Nemtudás című regényből a nosztalgiázó Odüsszeuszról, aki visszatérve Ithakába nem találja helyét – mintegy írói magyarázatként Kundera maradására Franciaországban. A Lassúság című regényből felolvasott részlet ma is elevenen hat: a nyugat-európai ember sematikus képe a kelet-európaiakról Kundera humoros ábrázolásában megnevettette a közönséget.

Az előadás után az érdeklődők megtekinthették az évforduló alkalmából a könyvtár olvasótermi folyosóján tárlókban kiállított cseh, francia és magyar kiadású Kundera-köteteket.