Dr. Sárközi Ildikó Gyöngyvér etnológus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa Létből létbeHalottak és ősök a kínai sibék emlékezetében című fotókiállításának középpontjában egy kínai nemzeti kisebbség, a sibék kultúrájának egy jellegzetes alapvonása áll: a halottakról és az ősökről őrzött tudás ünnep- és mindennapokat meghatározó jelentősége.

A kiállításnak az Országos Idegennyelvű Könyvtár ad otthont; a kiállítóterem a www.oik.hu weblapról június 19. és július 31. között virtuális sétával lesz bejárható. Köszöntőt mond Dr. Papp Anna Mária, az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója, a virtuális kiállítást Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia főiskolai docense, teológus, kulturális antropológus, fotográfus nyitja meg online.

A kínai világ hatalmas térségre terjed ki,  s ezen a földrajzi egységen belül a különböző etnikumok távolról sem alkotnak homogén egységet. A kínai nyelvű és kínai kultúrát képviselő han kínaiak mellett további 55, eltérő nyelveket beszélő és eltérő hagyományokkal rendelkező etnikum él. Közéjük tartoznak a sibék is.

Az eredetileg Északkelet-Kínában élő, a mandzsu Qing-dinasztia (1644-1911) Nyolczászlós hadseregében szolgáló sibék egy csoportját 1764-ben telepítették át Északnyugat-Kínába, a mai Xinjiang Ujgur Autonóm Terület vidékére, hogy ott határvédő feladatokat lássanak el. A Kínában Nagy nyugatra telepítésként ismert esemény következtében a sibék két nagy – északkeleten, illetve északnyugaton élő – csoportja közti szakadék ma már szinte áthidalhatatlan: a mandzsu/sibe nyelvet és szokásaik jelentős részét csak az áttelepített, xinjiangi sibék őrizték meg.

Van azonban a sibe kultúrának egy olyan alapvonása, ami hídként szolgál a két csoport között: a halottakról és az ősökről őrzött tudás kiemelkedő jelentősége, ami a vallásos rítusokon túl a sibék mindennapjait is áthatja. Sárközi Ildikó Gyöngyvér kiállítása a sibe kultúrának ebbe a mindent meghatározó szeletébe kíván bepillantást adni.

Az online kiállítás bemutatásában közreműködnek: Bagi Judit (az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének munkatársa, sinológus, könyvtáros); Prof. Dr. Nagy Zoltán (a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék tanszékvezetője, kulturális antropológus); Somfai Kara Dávid (a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa, etnológus, turkológus, mongolista); Prof. Dr. Vargyas Gábor (a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos tanácsadója, a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék doktori programjának vezetője, néprajzkutató, kulturális antropológus); és Dr. habil. Vámos Péter (a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének egyetemi docense, történész, sinológus).

A kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori kutatói program részeként készült. A kiállítás tervező grafikusa Fejős Hanga, a MOME hallgatója.