A 2023 januárjában elhunyt Gerő András történészprofesszornak régóta dédelgetett álma volt a magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiájának elkészítése. Itthon eddig nem jelent meg olyan kiadvány, amely enciklopédikus formában tárgyalta volna a magyarországi zsidó holokausztot, így Gerő kötete a maga nemében első.

3.jpg
A kötet kizárólag e-könyvként érhető el

Gerő András fontosnak tartotta, hogy létrejöjjön egy, az eddigi kutatásokat, adatokat, információkat összegző, azokat szükség esetén korrigáló és megannyi újdonságot is szolgáltató kisenciklopédia a magyarországi zsidó holokausztról. Azt szerette volna, hogy a magyarországi holokauszt iránt érdeklődőknek legyen egy biztos kapaszkodója, ami eligazítást nyújt számukra, és ami évtizedek múltán is megbízható alapját képezheti a témáról szóló vitáknak, kutatásoknak.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában e-könyv formában megjelenő kötet előszavában Gerő András rávilágít arra, hogy a holokauszt és így a magyarországi holokauszt sem egyenlő a zsidóüldözés eseménytörténetével, annál sokkal összetettebb jelenség. Aki a könyvet olvassa, nem számíthat tehát arra, hogy a kisenciklopédia történetté rendezve mintegy „elmondja” a magyarországi holokauszt históriáját, a könyv nem kívánja ezt átfogóan bemutatni; legfőképpen azokat a történetileg értelmezhető vetületeket tartalmazza, amelyek döntően magyar vonatkozásban lehetővé tették egy ilyen szörnyű eseménysor bekövetkeztét.

A magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiája kilenc fejezetre osztva foglalkozik a magyarországi zsidó holokauszt előzményeivel és eseményeivel. Emellett tartalmaz statisztikai adattárat, történeti kronológiát, fogalommagyarázatokat, térképeket, illetve azon személyek betűrendes személyi regiszterét, akik közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a magyarországi holokauszt történetéhez és emlékezetéhez.

A könyvről Baczoni Dorottya történész, a XX. Század Intézet igazgatója írt ajánlót a Látószög blogon.