A kitüntetés pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó 1 millió forint.

csokos_varga_gyorgyi_2011_gesztusok_foto_zsubori_ervin07
Csókos Varga Györgyi
Fotó: Zsubori Ervin

Építőművészeti díjban részesült U. Nagy Gábor példamutató művészeti és oktatáspedagógiai, szemléletújító tervező és építő tevékenységéért, valamint Varga Levente az alkotómunka mérnöki és művészi arányainak kezelését példázó munkásságáért.

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata Szőts István-díját Pörös Géza kapta magas színvonalon végzett filmelméleti tevékenységéért, ismeretterjesztő, filmírói és filmkritikusi munkájáért, valamint Koncz Csaba, a magyar neoavantgárd fotóművészet első nemzedékének kiemelkedő alakja.


Az MMA Ipar- és tervezőművészeti díját Buczkó György nyerte el a hazai szilikátművészet megújításában és a stúdióüveg mozgalomban betöltöt, több évtizedes alkotómunkájáért és művészetszerező tevékenységéért.


MMA_Vashegyi
Vashegyi György, az MMA elnöke
Fotó: MMA

Az Irodalmi Tagozat Illyés Gyula-díját dr. Vasy Géza vehette át az elmúlt fél évszázad magyar költészetének és prózairodalmának rendkívüli pontossággal megrajzolt fejlődéstörténetéért, kritikusi, szerkesztői, egyetemi oktatói és irodalomszervezői munkája elismeréseként, valamint Dávid Gyula monumentális életműve, az egységes magyar irodalom területén végzett fáradhatatlan munkálkodása, példaadó, etikus életútja elismeréseként.

A Képzőművészeti Tagozat díját Molnár Péter jellegzetes életművet létrehozó művészi tevékenysége, Bereznai Péter a szimbólumhordozó geometrikus festészet területén elért kiemelkedő munkássága elismeréséül vehette át.


A Cs. Szabó László-díjat 2018-ban Molnár Attila az erdélyi fotótörténelem elkötelezett, lelkiismeretes kutatásának elismeréseként, az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért Egyesület megalapításáért, egy erdélyi fotómúzeum fotógyűjteményének megalapozásáért, a múzeum létrehozásáért indított munkájáért kapta. Szintén a díjban részesült Láng Gusztáv évtizedes irodalomtörténeti munkásságáért, a hazai és határon túli összmagyar irodalom kutatásának elismeréseként.


Lang_Gusztav
Láng Gusztáv
Fotó: indafoto.hu


A Népművészeti Tagozat Erdélyi Zsuzsanna-díját Szerényi Béla kapta a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért, közösségformáló munkája elismeréseként, a népművészeti szakmai közélet aktív szervezőjeként, Vetró Mihály pedig a nemezművészet kutatójaként és megújítójaként.


A Színházművészeti Tagozat elismerését nyerte el Meszléry Judit egyedülálló művész előadásmódjáért, a vidéki színjátszás értékeinek gazdagításáért, és Gyimesi Kálmán a klasszikus opera műfajában végzett kiemelkedő előadóművészi tevékenységéért, értékekben gazdag énekesi életpályájáért, valamint aktív pedagógusi munkájának elismeréseként.

A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozat díjazottja idén Kerényi Mária, akinek a legnemesebb művészeti értékekre és hagyományokra épülő zenekritikai munkásságát, rádiós zenei ismeretterjesztői és szerkesztői, valamint a magyar zeneművész-társadalom javát szolgáló közösségi munkáját ismerték el, továbbá Erdei Péter, akit oktatási munkája, valamint a magyar kórusmuzsika magas művészi rangra emeléséért jutalmaztak.


Forrás: MMA