fbpx

Negyedmillió forintot is érhet a diplomamunka az SZTNH-nál

Idén is meghirdeti Ujvári János-diplomadíj-pályázatát végzős felsőoktatási hallgatók részére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A diákoknak a pályázat során a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva kell bemutatniuk a szellemi tulajdon védelemének szerepét és jelentőségét a mindennapi életben. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. Ezzel olyan tudáshoz is jutnak, amelyet a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatásban is hasznosítani tudnak.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy a (leendő) piaci szereplők mielőbb tisztában legyenek a szellemitulajdon-védelem fontosságával. Az egyetemistáknak szóló pályázat felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések fontosságára a mindennapi életben, illetve a gazdasági folyamatokban is.

Az Ujvári János-diplomadíj-pályázaton a végzős hallgatók diplomamunkájukkal vagy szakdolgozattal nevezhetnek, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon, illetve jelentkezhetnek olyan diplomamunkával vagy szakdolgozattal is, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál bármelyik megoldás díjazott lehet.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A pályázat során öt kategóriában (szabadalom- és használatiminta-oltalom; védjegyoltalom; formatervezésiminta-oltalom; szerzői jog; szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepének vizsgálata) van lehetőség nevezni. A dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák (első díj 250 ezer, második díj 200 ezer, harmadik díj 150 ezer forint). A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók ugyanakkor értékes könyvajándékot kapnak.

A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik. A hivatal az őszi félévben 2022. december 5-ig várja a jelentkezéseket és március 24-ig az elkészült pályamunkákat. A 2022–23-as tanév tavaszi félévében végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2023. szeptember 30-ig tájékoztatást kap pályázata eredményéről.

A pályázati szándékot az alábbi e-mail-címen kell jelezni (a hallgató nevével, e-mail-címével, képző intézményének neve és a kar megjelölésével, a diploma vagy szakdolgozat címével és rövid vázlatával, illetve a kategória jelölésével) a megadott határidőig: ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu.

A pályázatról további információ itt érhető el.

A rovat további cikkei