Dér Virág képzőművész, Kis-Prumik Zoltán festőművész és Szabó Nóra képzőművész kapta a 2023-as Barcsay Jenő-díjat.

A felhívásra több mint 50 pályázat érkezett be, melyet a Barcsay Alapítvány szakmai kuratóriuma bírált el. A díj odaítélésekor a zsűri Barcsay szellemiségét, tehetség és erkölcsiség összegződését, a szakmával való azonosulást, a világhoz, a szülőföldhöz, az emberekhez való kapcsolódást és az ezeknek megfelelő szakmai életutat veszi figyelembe.

Barcsay Jenő a 20. század egyik legjelentősebb képzőművésze, Kossuth-díjas festő, grafikus, művészpedagógus és tanár, akinek szakmai tekintélye és bázisa ma is megkérdőjelezhetetlen. Azok a festői, művészi alapelvek és ars poetica, amelyek szerint ő alkotott, korunkban is érvényes.

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította. 2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen függetlenül – minden évben Barcsay-díjat adományoz. A kitüntetés olyan, a Kárpát-medencében vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, pályakezdő, 35 évet még be nem töltött művészeknek ítélhető oda, akik olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár.

Az Alapítvány kuratóriumának elnökével tavaly készítettünk interjút.

Fotó: Csákvári Zsigmond / PMG