Elérkezett az idő, hogy a nagy Rejtő-áramlatban számbavegyük, mit adott nekünk: mélázva-vitatkozva-rajongva-értetlenkedve, mindezt az irodalom és a képzőművészet terepén. Ezennel felkérjük tehát az iránta elkötelezett írástudókat, hogy röviden, maximum négy flekk ? nyolcezer leütés terjedelemben fogalmazzák meg, mit jelent számukra Rejtő Jenő/P. Howard (esetleg Gibson Lavery). Életkori és műnemi kötöttség nincs: lehet az író méltatása (miniesszé), a Rejtő-jelenség szubjektívan szabatos megfogalmazása, szépirodalmi kísérlet versben, prózában a Mester magasztalására (ódától az epitáfiumig) vagy éppenséggel a ?ponyvakirály? írásművészetének problémáit, az olvasó hiányérzeteit számbavevő értekezés, műfajimitáció, persziflázs stb. ? olvashatjuk a pályázat szervezőinek közleményében.

192247_640_szex_kiallitas_rejto

 

Olyan írásműveket várnak, amelyek a nyolcévtizedes távolságra építve XXI. századi értékítéletet hordoznak, tehát a mai Péhovárd-rajongás (netán patikamérleg-higgadtságú részrehajlás?) szemléletét tükrözik. Nem utolsó sorban a kortárs irodalomtudomány eredményeit is felhasználva különös tekintettel a Rejtő-opusz utóéletére. Mit jelentett Rejtő Jenő a magas irodalomnak és mit a ponyvaműfajnak? Mi az, ami avulhatatlan benne, és miért lehetetlen hamisítani?

 

A képzőművészet űzői pedig kötetlen technikával készített grafikával, festménnyel, képregénnyel, szoborral idézhetik meg Rejtő szellemiségét, életének eseményeit, irodalmi alakjait. Terjedelmi korlát e téren nincs ? az észszerű határokat betartva (gondoljunk a folyóiratbeli reprodukálás adta keretekre). Sorozat esetében maximum nyolc darabból álló kompozíciófüzért fogadnak el.

 

A pályázatra olyan személyes alkotásokat várnak Rejtő Jenő életművével kapcsolatban, melyek minden Howard-rajongó érdeklődésére méltán számíthatnak. A legsikerültebb pályaműveket a Napút 2018 őszén megjelenő Rejtő-különszámában adják közre ? illő körettel, kumulatíve egyfajta halmazati antológiává terebélyesítve a ?citátumok fenegyerekét?. A pályázat elbírálását szakavatott rejtészek (művészek és irodalmárok) vállalták, és az illően stílusos díjazás sem marad el? Mindennek van határa, de mi megkerüljük a csillagos eget! ? írják a közleményben.

 

A pályaműveket az alábbi címre kéretik (Word-RTF formátumban; a képzőművészeti műveknél Jpeg, PDF) beküldeni: szondi46sal@gmail.com.

Beküldési határidő: 2018. augusztus 1.

Díjazás:


Irodalom

1. díj ? 75 000 forint

2. díj ? 50 000 forint

3. díj ? 25 000 forint

Képzőművészet

1. díj ? 60 000 forint

2. díj ? 50 000 forint

3. díj ? 40 000 forint

A bírálóbizottság tagjai:


Irodalom

Tamási Orosz János irodalomkritikus, Napút

Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum

Veres András irodalomtörténész, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete

Képzőművészet

Cserkuti Dávid illusztrátor

Varsányi Ferenc rendező