A Budapesti Történeti Múzeum és az OFF-Biennále Budapest együttműködésének keretében egy páratlan jelentőségű, de ez idáig a közönség számára nem látható roma kortárs művészeti alkotás válik megtekinthetővé a BTM Vármúzeum Barokk csarnokában. A kiállítás célja, hogy Péli Tamás Születés című pannója láthatóvá váljon a közönségnek, valamint a kép bekerüljön a nyilvános, a beszélgetések és értelmezések során létrejövő „közösségi térbe”. 

A roma teremtésmítoszt, a magyar–roma történelmet és a magyar–roma értelmiség formálódását egybefűző, romák és magyarok közösségét állító monumentális mű 2021 áprilisában érkezett a BTM Vármúzeumba. Tábláit egy hét akklimatizálódást követően a múzeum restaurátorai kicsomagolták és részlegesen restaurálták. Ezzel párhuzamosan épült fel az a hatalmas, Kaszás Tamás képzőművész által megtervezett installáció, amelyre a festmény felkerült.

Fotó: Keppel Ákos

A kiállításhoz kapcsolódó programokon alkalom nyílik átgondolni mindazokat a kérdéseket és témákat, amelyeket a Születés és annak kontextusa felvet, valamint azokat is, amelyekkel a mű sorsa szembesít, azaz a magyar–roma művészet alkotásainak helye és helyzete; tágabb perspektívából a művészeti kánon és a kulturális intézményrendszer struktúrái, illetve a struktúrákat létrehozó hatalmi viszonyok, az azokat átrendező művészeti, társadalmi és politikai intervenciók lehetőségei. A közös kihordás célja továbbá, hogy általa elkezdődjön egy dialógus a 2011 óta elraktározott pannó végleges elhelyezéséről – egy olyan térben, ahol nemcsak a festmény nyerheti vissza művészettörténeti értékéhez méltó módon a láthatóságát és látogathatóságát, hanem az a történelmi és polgárjogi narratíva is, amelyet megtestesít, s amelynek egyben egyik alapító alkotása.

A kiállítás megtekinthető 2021. június 9. és szeptember 26. között.

Fotó: Keppel Ákos