fbpx

Tíz kiállítás februárra

Szuper kiállítások futnak ebben a hónapban is, mutatunk tízet, amire mindenképp érdemes ellátogatni.

Deim Pál: Csendek – Az életmű új rétegei // Virág Judit Galéria, Budapest

Sajnos a szentendrei Művészetmalom nagy Deim Pál-kiállítását a takarékossági intézkedések miatt be kellett zárni, ám anyaga átkerülhetett a Virág Judit Galériába, ahol most egy egészen másféle térben mutatkozhat be. Az életmű-kiállítás friss szempontok alapján eleveníti fel az alkotó sokszínű munkásságát, járja körül Deim jellegzetes motívumait, rámutatva fejlődésükre és variálódásukra is. A csend elemi rendezőelve szintézisre törekvő alkotói látásmódjának, így a kiállítás ennek fényében tekinti át a közel hat évtizedet átfogó pályát. A terekben egymással kölcsönhatásba kerülő festmények, plasztikus alkotások, köztéri pályaművek, valamint emlékműtervek jól érzékeltetik konzekvensen, szigorú belső logika alapján épített életműve változatosságát.

A kiállítás március 17-éig látogatható.

Földközelben // Modem, Debrecen

A kiállítás az Antal–Lusztig Gyűjteményből válogat; olyan alkotóktól, akiket a tájképfestészet iránti mély elkötelezettség köt össze. Festményeiken gyakran megjelenik az alföld, a pusztai élmény, a mezőgazdasági táj atmoszférája. A tárlaton azonban nemcsak tájképeket lehet megtekinteni: az anyagban arcképek és emberábrázolások is szerepelnek. Olyan művek, amelyek a magyar társadalom jellegzetes alakjait mutatják be. Mednyánszky László, Koszta József, Fényes Adolf, Iványi-Grünwald Béla, Tornyai János, Endre Béla, Glatz Oszkár, Nagy István, Rudnay Gyula, Medgyessy Ferenc és Holló László művei kerülnek egy térbe.

A kiállítás április 30-áig látogatható.

Similar Stories: Fajgerné Dudás & Horváth Lóczi // The Space Budapest

Fajgerné Dudás Andrea és Horváth Lóczi Judit egyaránt markáns, egyedi stílusban alkotó, sikeres képzőművészek. Összeköti őket az is, hogy anyák. A kiállítás kísérleti projekt, ami az anyaság szubjektívan megélt tapasztalatát és a társadalmilag meghatározott intézményéből fakadó kérdéseket, dilemmákat, frusztrációkat dolgozza fel. A tárlat hét, az anyasággal kapcsolatos fogalom köré épül. A kiállítás érdekességét az adja, hogy a két alkotó hasonló történeteket dolgoz fel, egymás koncentrált munkafolyamatába azonban a kiállítás megnyitásának pillanatáig nem láttak bele.

A kiállítás március 14-éig látogatható.

A festő-poéta. Tichy Gyula, a magyar szimbolizmus mestere // MNG, Budapest

Tichy Gyula a magyar grafika kiemelkedő alakja volt, festményei és a grafikái mégis ritkán láthatók. Ezért is különleges ez a kiállítás, amely mintegy nyolcvan művét mutatja be. Tichyt a szecesszió nagyjai, Aubrey Beardsley, Walter Crane és Gustav Klimt művészete inspirálta. Az ő munkái is kifinomult vonalvezetésű, a szimbolizmus témáit dekoratívan megfogalmazó rajzok, akvarellek, amelyek allegorikus formában jelenítik meg a korszak modern eszméit, próbálják megválaszolni aktuális kérdéseit.

A kiállítás március 5-éig látogatható.

Csatlós Asztrid: Nocturnal predators // Művészetek és Irodalom Háza, Pécs

Csatlós tavaly elkezdett sorozatának kiindulópontja egy korábbi fotódokumentáció, amely a 2015-ben indult migrációs hullámmal foglalkozott. A lakóhelyéhez közel eső földes úton haladó menekültek esetenként maguk mögött hagyták személyes tárgyaikat, családi fotóikat. Éppen azon az úton, amely Csatlós számára a megtisztulás helye is, ahol a hétköznapokból kiszakadva futni, meditálni szokott. Friss sorozatában ezt a kétféle tapasztalatát dolgozza fel.

A kiállítás március 3-áig látogatható.

Hantai és Pécs // JPM Modern Magyar Képtár, Pécs

A kiállítás anyagát a JPM gyűjteményében szereplő Hantai-művek adják, amelyek közül az egyik legfontosabb az 1943-ban a pécsi művésztelepen készült, Pécsi látkép a székesegyházzal című akvarell. A tárlaton az 1947-es, figurális, nagy méretű olajkép, az Erkélyen, valamint a művész fiatalkori önarcképe is látható, amelyek Kunvári Bella gyűjteményéből kerültek a pécsi múzeumba. A Kompozíció című olajkép 1963-ból már a párizsi, korai absztrakt korszakból való, és egykor Tompa Kálmán gyűjteményének darabja volt. A tárlaton szerepel négy, pliage technikával készített mű is, amelyeket Hantai 1971-ben ajándékozott a Janus Pannonius Múzeumnak. A Modern Magyar Képtár kis kamarakiállítása kuriózum és izgalmas adaléka a Szépművészeti Múzeumban futó Hantai-kiállításnak.

A kiállítás előzetes bejelentkezéssel, február 28-áig tekinthető meg.

Ámmer Gergő: Túl korán, túl későn // Tér-Kép Galéria, Budapest

Egyedül az ember gondolkodik el létéről, hagy emlékeket, próbálja megérteni magát és a világot. Ám legyen bármennyire tudatos, a végzetét nem képes elkerülni. A Túl korán, túl későn szereplőit köztes állapotban találjuk: nem tudhatjuk biztosan, hogy valaminek az eredményei vagy éppen a kiindulópontjai. Ugyanazok a testek egyszerre elviselői, hordozói és elkövetői a cselekményeknek.

A kiállítás március 10-éig látogatható.

Bak Imre: Helyzetek–Művek, 2004–2022 // Vaszary Galéria

Helyzet, kollázs sorozat. Bak Imre életműkiállítás, Vaszary Galéria, Balatonfüred.

Balatonfüred Bak Imre életművének közelmúltbeli korszakairól nem született áttekintés, ezért a balatonfüredi, a festőművész elmúlt két évtizedben született ciklusainak mindegyikéből válogató tárlat igen jelentős. Szomorú apropója, Bak Imre közelmúltbeli halála az egész anyagot új fénytörésbe helyezi. Az alkotó maga is készült az életmű lezárására: utolsó képciklusát az elcsendesülés képei alkotják. A paletta lecsillapodik, a fehér dominánssá válik, A csend változatai földöntúli fényhatásai a végpont felé közelítik az életművet. A kiállítás nagyszerűsége pedig az, hogy az alkotó következetes (ön)építkezési stádiumainak felvillantásával megrajzolja az életmű alakulásának ívét.

A kiállítás május 1-jéig látogatható.

Átmeneti tárgyak, átmeneti tájak // Deák Erika Galéria, Budapest

A tárlat kiindulópontja a 2020-ban megtapasztalt karantén, ami sokunk életét gyökeresen megváltoztatta. A kiállítás az otthon fogalmát körüljárva azt vizsgálja, hogy a hónapokig tartó bezártság hogyan változtatta meg környezetünkhöz és tárgyainkhoz való viszonyunkat, és definiálta újra az otthonra és az otthonlétre vonatkozó képzeteinket. A lakásbelsővé átalakított galériatérben lévő hétköznapi használati tárgyak – telefon, függöny, ülőke – a valóságtól eltávolodva, groteszk módon jelennek meg. 

A kiállítás február 17-éig látogatható.

Elmozdul a fal! Mácsai István Kiscellben // Kiscelli Múzeum, Budapest

Mácsai István A diófa (1977)

A száz éve született Mácsai István művészetével kapcsolatban hosszú időn át tanácstalanok voltak a művészettörténészek. Bár a szakmai nyilvánosságban mindig is jelen volt, a kánonba sosem került bele. A képeire vonatkozó új meg új viták arra utalnak, hogy az ötvenes évektől a kétezres évekig ívelő, takarásban lévő pálya összegző rátekintésre vár. Ezt igyekszik elősegíteni a Kiscelli Múzeum kiállítása. Különlegessége, hogy a tisztán kvalitásalapú, fő művekre koncentráló, kanonizációs megközelítés helyett az életmű sokszálú bemutatására vállalkozik. Nem ítélkezik, hanem értelmez, támpontokat ad.

A kiállítás április 2-áig látogatható.

A nyitóképen Deim Pál kiállítása a Virág Judit Galériában. Fotó: Mohai Balázs/MTI

A rovat további cikkei