Andráskó Péter, Simon Kaci és Töttös Kata húsz éve állított ki utoljára közösen, a három eltérő univerzum most mégis egy közös, misztikus világot alkot.

20240325-Tottos Kata kiallitas_HN-1_16.jpg
Részlet a 342 címmel nyílt kiállításról

És hogy miért a 342 a cím? A 342 bűvös szám, tele van misztikummal, sokféleképpen értelmezhető, a cím rejtvénye azonban egyszerűen megfejthető: az alkotótársak képzősként a Hajógyári-sziget 322-es szám alatti műteremben állítottak ki. „Emlékszem a pillanatra, amikor megláttuk a számot, és magunk is rácsodálkoztunk: hárman vagyunk, és mind 22 évesek” – meséli Kata. Azóta épp húsz év telt el, így ma már mindhárman 42 évesek, innen a cím.

Izgalmas húsz év elteltével megint közösen kiállítani: megnézni, hogy kivel mi történt azóta, hogyan változtak az egyes alkotói hangok. A személyes kapcsolódás, a közös múlt azonban még nem feltétlenül indokolná, hogy a művek közös térbe kerüljenek. Nagyon eltérően vibráló képeket például nem érdemes egy térbe tenni, mert megölik egymást.

Elsőre gondolhatjuk úgy, hogy három ennyire eltérő alkotói hangnak egyáltalán semmi keresnivalója ugyanazon a kiállításon. Simon Kaci szokatlan képkivágású kompozícióin különös alakok jelennek meg: furcsa pozíciók, különös perspektívák. Éles kontrasztokat látunk: sötét tónusú képein fényes, fémesnek ható részletek vehetők ki. Andráskó Péter holdtematikájú képei monokróm, hiperrealisztikusan megfestett művek, amelyek érzékenyen billegnek az esztétikum és a tudomány határmezsgyéjén, mivel egyszerre igyekeznek a konkrét látványt visszaadni és érzéki élményt adni. Töttös Katánál is jelen van a fotórealizmus, ám az ő témája a nő: a női szerepeket, sőt még inkább a női érzelmeket járja körül. Hogyan alkot ez a három eltérő univerzum mégis egy világot? 

A misztikum fogalma alapján. Mert ahogy most a kiállításon körbenézek, mindenhol titkokat látok. Töttös Kata portréi kitekintenek a képekből, eltakarják az arcukat, háttal állnak vagy maszkot húznak, rejtőznek; nem akarják vagy nem merik magukat felfedni. A hold mint teljesen soha meg nem ismerhető égitest jelenik meg a kompozíciókon: misztikus és inspiráló jelenség és szimbólum, amelyhez a különböző kultúrák különféle jelentéseket társítanak. Simon Kaci képein a képkivágások hordozzák magukban a titkot: az alakok torzóként jelennek meg, le van vágva  az arcuk, vagy szinte teljesen eggyé válnak a környezetükkel és belesimulnak a tájba, ezért megismerhetetlenek, kivehetetlenek maradnak. „(F)enség, / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze fény”.

A kiállítás anyagát nézve furcsa borzongás járja át bennünket. A legtöbb kép láttán a kanti fenséges fogalma jut eszembe, mert a látvány mindig túlmutat valamin: hol a realitáson, hol az észszerűségen, hol a befogadhatón. Az alkotások elsőre az ismerősség ígéretével kecsegtetnek. Azt hisszük, hogy tudjuk, mit látunk, aztán gyorsan rájövünk, hogy mégis van bennük valami, ami kibillenti a befogadást vagy zavarba hoz. Töttös Piros bikini című képe nagyon izgalmasan idézi meg Friedrich Vándor a ködrengeteg felett című művét, és az ember parányiságára is ráébreszti a nézőt. Ebben a képben azonban az az igazán érdekes, hogy a méretek kontrasztossága a magány, az elhagyatottság, az egyedüllét érzetét hívja elő a látogatóból. A monumentális épület tetején üldögélő női alak empátiát vált ki belőlünk, ám bármennyire is próbálunk hozzá közel kerülni, a története megismerhetetlen marad számunkra. 

Simon Kaci futurisztikus alakjai annyira szürreálisak, hogy pontosan nem tudhatjuk, mely idősíkba vagy térbe helyezzük őket. A fémesen fénylő részletektől kozmikus, futurisztikus érzeteink támadnak, a kompozíciókon megjelenő tárgykultúra pedig a hatvanas évek Amerikájába repít bennünket. A látványt kitekeredett, torzult, összegabalyodott alakok alkotják, aki testrészei gyakran inkább emlékeztetnek csövekre, szerkezetekre, mint organikus formákra. A tükröződések, reflexiók, csillanások a képek atmoszférikus jellegét erősítik, és megzavarják az észlelésünket. Andráskó Péter holdsorozatának darabjai éppúgy olvasható portrékként, mint Töttös kompozíciói. A gömb alakú formák olyan entitások, amelyek érzelmeket fejeznek ki, ezáltal ésszel szintén nem befogadhatók, hanem zsigeri hatást gyakorolnak ránk. Ezeket a képeket hiába figyeljük hosszan, megérteni nem fogjuk őket, ám kontemplatív állapotunkkal mégis teret teremtünk az érzékeinknek.

20240325-Tottos Kata kiallitas_HN-4.jpg
Andráskó Péter Hold-sorozata

Töttös kompozícióihoz hasonlóan Andráskó festményei, rajzai is az érzelmek széles skáláját váltják ki, akárcsak az, ha Simon Kaci képeit nézzük. Ami pedig szintén közös a három alkotóban, az a sötétség: Töttös kompozícióban van valamiféle rejtett erőszak. Ezt érezzük, ha bekötött szemű női alakjára emeljük a tekintetünket, és a bőrmaszk fétisjellege vagy a fekete cérnaszálakat síró női portré is a bestialitás fogalmára utal. A holdas képeken  démonikus hatást kelt a fény jelenléte és hiánya, és Simon Kaci éles kontrasztjai is hátborzongatóvá teszik a látványokat. Ha innen közelítünk, már tényleg nem vagyunk messze attól, hogy e három alkotói nyelvet párhuzamba állítsuk a gótikával. De még ha idáig nem is jutunk el, azt biztosan érezzük, hogy ezeknek a képeknek sok szempontból közük van egymáshoz.

A kiállítás április 20-áig látogatható a Collab Gallery Budapestben.

Fotó: Hartyányi Norbert / Kultúra.hu