Négyszázhatvan éve, 1564. április 23-án született William Shakespeare, az egyetemes drámairodalom egyik legnagyobb mestere. Az évforduló alkalmából életét és korát bemutató állandó múzeum nyílik Londonban.

Életéről nem sokat tudunk, kevés hiteles forrás áll a kutatók rendelkezésére. Annyi bizonyos, hogy Stratford-upon-Avonben jött a világra, és április 26-án keresztelték meg (abban az időben igen nagy volt a halandóság, és az újszülötteket néhány nappal világrajövetelük után keresztvíz alá tartották.) Apja kereskedő, tekintélyes polgár volt, anyja nemesi családból származott. 18 évesen elvette feleségül a nála nyolc évvel idősebb Anne Hathawayt, házasságukból három gyermek született.

1586-ban elítélték vadorzásért, a büntetés elől elmenekült, és néhány évvel később Londonban bukkant fel, a színielőadások alatt a nézők hintóit és lovait őrizte. Később vált belőle segédszínész, majd az 1590-es évektől színész, rendező, drámaíró.

shutterstock_2216540243.jpg
Shakespeare-szobor Stratford-upon-Avonben. Fotó: Shutterstock / makasana photo

1594-től a Lordkamarás Emberei nevű társulat tagja volt. Színészként csak kisebb szerepekben lépett fel, de hivatásos szerzőként, majd a Globe Színház részvényeseként anyagilag is érdekelt volt darabjai sikerében. Páratlan életművét húsz év alatt alkotta meg; célja az anyagi függetlenség megszerzése volt, vagyonát gyanús ingatlan- és más ügyletekkel is gyarapította. 1611-1613 körül tért vissza Stratfordba, ahol végleg letelepedett, ott is hunyt el 1616. április 23-án. A Szentháromság-templomban temették el, a sírkövén olvasható felirat megátkozza azokat, akik megpróbálják elmozdítani hamvait. A sír mellett látható a bárd mellszobra kezében egy lúdtollal.

Drámáinak sorrendjét, keletkezésük időpontját csak hozzávetőlegesen lehet meghatározni, mert kéziratban nem maradtak fenn.

Előbb történelmi darabokat, királydrámákat (VI. Henrik, III. Richárd) és olaszos komédiákat (Tévedések vígjátéka, A makrancos hölgy, A két veronai nemes) írt. A Szentivánéji álomban bontakozik ki igazán nyelvi leleményessége, de a csípős népnyelv használata jellemzi más vígjátékait is (Sok hűhó semmiért, Ahogy tetszik, Szeget szeggel). A római kort idéző drámái a Coriolanus, az Antonius és Kleopátra, valamint a Julius Caesar. Az irodalomtörténészek tragédiáit tekintik életműve csúcspontjának, az egymást követő művekben (Rómeó és Júlia, Lear király, Macbeth, Hamlet, dán királyfi) az alaphelyzetben meglévő feloldhatatlan ellentmondás és a határozott jellemű hősök összeütközése kelt drámai feszültséget.

Árnyalt jellemábrázolást tükröző, filozofikus mélységű gondolatokat megfogalmazó drámáinak témáit többnyire nem ő találta ki: a korban megszokott módon kölcsönözte őket, de a színpadi játék ismeretének és költői tehetségének köszönhetően az alakok és történetek páratlan stílusú, egységes és eredeti művekké álltak össze. Színművei a világirodalom leghíresebb darabjai, számtalan sora vált szállóigévé, hősei mind a mai napig a színészek szerepálmai.

Szonettjei kéziratban terjedtek az irodalmat kedvelő szerelmesek közt, de még életében, 1609-ben megjelentek nyomtatásban. A színdarabokat viszont a társulat vette meg és másoltatta. A korban a drámákat nem tekintették irodalmi alkotásnak, színműveit nem a szerző rendezte sajtó alá. Súgópéldányok és lejegyzett előadások alapján jelentek meg 1594-től olcsó „quarto” kiadásokban (a könyvlapokat kétszeresen összehajtották, hogy egy oldalból négyet kapjanak), de e példányok sok szöveghibát tartalmaztak a színészek gyakori változtatásai és a másolások miatt. Barátai csak hét évvel Shakespeare halála után, 1623-ban adták ki rendes nyomtatásban – mintegy hétszázötven példányban – drámáit. A 36 darabot tartalmazó Első fólió (First Folio) című kötet az angol irodalom egyik legfontosabb könyve, nélküle Shakespeare 18 színműve, köztük a Macbeth is elveszett volna.

A 19. század közepétől elterjedt a nézet, hogy a művek igazi szerzője nem is Shakespeare volt.

Szerb Antal szerint e ködös teóriákban mindössze az a közös, hogy sokan képtelenek feldolgozni: „a világirodalom legnagyobb drámáit grófnál alacsonyabb rangú ember is szerezhette”.

Műveit csaknem minden nyelvre lefordították, drámáit folyamatosan játsszák a világ színpadain, és szinte minden más művészeti ág feldolgozta őket: film, opera, balett, bábjáték, zenemű, rádiójáték is készült belőlük. Magyarul valamennyi műve több fordításban is olvasható. Petőfi Sándor – aki a Coriolanust magyarra fordította, és vándorszínészként a Lear királyban a bolondot alakította - írta róla: „Shakespeare egymaga fele a teremtésnek.”

shutterstock_1376701724.jpg
A londoni Globe Színház. Fotó: Shutterstock / Nick Brundle Photography

Nemzeti emlékhellyé nyilvánított szülőháza ma is látogatható, szülővárosában színház viseli a nevét (Royal Shakespeare Theater), itt működik a világhírű Royal Shakespeare Company színtársulat is. 2012-ben találták meg Londonban annak a korai színháznak a maradványait, amelyben egykor társulata játszott, és ahol először láthatta a közönség a Rómeó és Júliát. Az 1644-ben leégett londoni Globe Színház élethű mását 1997-ben nyitották meg néhány száz méterre az eredeti teátrum helyétől. Legutóbb, 2016-ban jelent meg a The New Oxford Shakespeare című gyűjtemény, amely összes ismert munkáját tartalmazza. 2020-ban új online kiállításon mutatták be a stratfordi, 1759-ben elpusztult családi háza helyén feltárt leleteket.

„Az avoni hattyú” születésének négyszázhatvanadik évfordulója alkalmából nyílik meg tavasszal Londonban az életét és korát bemutató új állandó múzeum a Curtain Playhouse régészeti feltárásának helyszínén. A színház a drámaíró életében a város egyik kulturális és társadalmi központja volt.