Harminc évvel ezelőtt, 1993. november 15-én indult útjára az Osiris Kiadó, amely megalakulása óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, a felsőoktatási és a szépirodalmi könyvkiadásban.

Elismert kutatók és szerzők sora kötődött/kötődik a kiadóhoz Benda Gyulától Kosáry Domokosig, Ferge Zsuzsától Domokos Mátyásig, Gyáni Gábortól Hermann Róbertig, Hankiss Elemértől Hunyady Györgyig, Kenedi Jánostól Kósa Lászlóig, Körösényi Andrástól Margócsy Istvánig, Rainer M. Jánostól Pléh Csabáig, Takáts Józseftől Tolcsvai Nagy Gáborig, Tomka Bélától Tverdota Györgyig.

A Petőfi Sándor és kortársai munkásságát magába foglaló, átfogó, tudományos megalapozottságú könyvsorozat ünnepélyes bemutatójáról itt számoltunk be:

https://kultura.hu/petofi

Gyurgyák János, a kiadó vezetője elmondta: „A kiadó többszörösen is »elvált szülők gyermekévé« és »magányos harcossá« vált az elmúlt évek során. Egyrészt, mert az Osiris előzményeként létrejött Századvég politikai irányt vett, másrészt a politikai-ideológiai okokból kettészakadt magyar értelmiséget – kevés sikerrel – megkíséreli mind a mai napig egyben tartani. Harmadrészt folyamatosan küzd azzal az antiintellektuális hullámmal, amely mára már mindent elborítani látszik. Azok a sorozatok ugyanis, amelyek megmaradtak és mind a mai napig működnek (Osiris Társadalomtudományi Könyvtár, Nemzet és Emlékezet, Osiris Irodalomtörténet, Osiris Klasszikusok, A Magyar Nyelv Kézikönyvtára stb.), ezzel a szellem-, tudás- és értelmiségellenes szemlélettel kísérelnek meg szembeszállni. S ne feledkezzünk meg a kiadó új vállalásáról, a 12 kötetesre tervezett nagy Magyarország története sorozatról sem. A kiadó a Sir Francis Bacontól származó – mára kissé megkopott – mottóval indult: a tudás hatalom. Mintha ez a mondás Magyarországra egyre kevésbé lenne érvényes. Mindezek ellenére engedtessék meg nekem kissé átértelmezni volt századvéges szerkesztőtársam nevezetes mondását: Hajrá, magyar kultúra! Hajrá, magyar értelmiség! Hajrá – józanul gondolkodó és cselekvő – Magyarország! De mindenekelőtt: köszönet az Olvasóknak!”

Az Osiris Kiadó weboldala itt érhető el.

Fotó forrása: az Osiris Kiadó Facebook-oldala