Az írók gyűjtőszenvedélyét járja körül Jókaitól Tandori Dezsőig a PIM legújabb kiállítása. A tárgyak társasága – Írók gyűjteményei című tárlat megszólaltat nyolc kortárs írót, és magát a múzeumot is a gyűjtő szerepében mutatja be az írógépeken keresztül. A tárlat a PIM alapításának 70. évfordulóját ünneplő gyűjteményalapú kiállítássorozat második állomása. Az első része, A halandóság törékeny arcai című íróportré-kiállítás már látogatható.

_MG_7417.jpg
Lázár Ervin nyakkendői

A tárgyak társasága című kiállítás hat tematikus műtárgycsoportba rendezve mutatja be a PIM által őrzött írói gyűjteményeket. A csoportok között olyan hívószavak segítik az eligazodást, amelyek utalnak a gyűjtésben megmutatkozó általános emberi motívumokra, ugyanakkor rámutatnak a gyűjtemények egyedi sajátosságaira és  a gyűjtő életében játszott meghatározó szerepére is. Arra is kitér a tárlat, miként jelenik meg a gyűjtőszenvedély a szépirodalmi szövegekben. 

A kiállításon megtekinthető többek között Lázár Ervin nyakkendőgyűjteménye, néhány festmény Ady Endre és Csinszka egykori Veres Pálné utcai lakásából. Helyet kaptak Tamási Áron szivarosdobozai, Gyurkovics Tibor különböző országokban vásárolt kalapjai, Karinthy Ferenc leányfalusi házának egyik ajtaja neves személyiségek aláírásaival, valamint Tandori Dezső játék medvéi is. A tárlat legkorábbi tárgyai Jókai Mór kagyló- és csigagyűjteményéből, illetve botgyűjteményéből származnak.

A kiállítás második rétegeként a látogatók nyolc kortárs író gyűjteményébe is betekinthetnek: Bartis Attila, Kukorelly Endre, Márton László, Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Ugron Zsolna és Várady Szabolcs mesélnek tárgyi környezetükről, a tárgyakhoz való viszonyukról, gyűjteményeik és írásaik találkozási pontjairól.

_MG_7411.jpg
A PIM írógépgyűjteménye is bemutatkozik

A kiállításon a múzeum maga is bemutatkozik a gyűjtői szerepben, méghozzá egy kiemelt gyűjteményével, az írógépekkel. Az írógép szimbolikus tárgyként az író és az elkészült mű között áll, közvetítő szerepben részese a mű keletkezésének. Látható többek között Babits Mihály 1945-ben bombatalálatot ért írógépe is, amelyen életművének legjelentősebb részét írta.

A PIM gyűjteményében közel 4500 relikvia található, amelynek többsége hétköznapi tárgy, jelentőségük abban áll, hogy szorosan kötődnek az irodalom szereplőihez, egykor személyes környezetük részét képezték. Az író tulajdonában a tömegtermékek egyedi tárgyakká, a múzeumban hétköznapi tárgyakból relikviákká, kultikus értékű műtárgyakká válnak. Ez a metamorfózis a kiállítótérben folytatódik tovább, ahol eredeti kontextusuktól és rendeltetésüktől megfosztva, addig nem létező összefüggések rendszerébe kerülnek, új jelentéstartalmakkal gazdagodnak.

A kiállítás, melynek kurátora Zeke Zsuzsanna muzeológus, december 15-ig tekinthető meg.

Fotók: Birtalan Zsolt / Petőfi Irodalmi Múzeum