1,8 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói. A támogatás célja a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése.

A 21. századi igényeknek és kihívásoknak megfelelően kialakított, hiánypótló elemeket is tartalmazó pályázatokat hirdet a Petőfi Kulturális Ügynökség Zrt. a nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára. Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa.

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A Petőfi Kulturális Ügynökség e szempontok figyelembevételével olyan új pályázatokat hirdet, melyek nemcsak a folyóiratok kiegyensúlyozott fenntartását és kiszámítható működését hivatottak segíteni, hanem olyan hiánypótló elemeket is tartalmaznak, melyek megoldása évtizedek óta váratott magára. A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából eljáró lebonyolító hirdeti meg.

A 2021. július 1-től elérhető pályázatok:

Folyóiratok működésének támogatása című pályázat, melynek célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek megjelentetésének és kiadásának támogatása.
A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 400 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2021.07.30.

Folyóiratok szakmai programjainak támogatása című pályázat célja a magyar nyelvű folyóiratok kiadói szakmai programjainak támogatása: mentori program, digitalizálás, multimediális tartalmak gyártása.
A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 500 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2021.07.30.

A tudományos folyóiratok működésének támogatása című pályázat célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok kiadásának támogatása, továbbá a kiadók szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:
– friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű adaptálása)
– aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók számára;
– publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak és a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;
– digitalizálást és online elérést biztosító felületek kialakítása;
– szélesebb közönséget megszólító tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.
A 2021. július 1-től elérhető pályázat keretösszege a 2021-es évre 100 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2021.07.30.

A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázati kiírásai elérhetőek alább:

Folyóiratok szakmai programjainak támogatása

Folyóiratok működésének támogatása

Tudományos folyóiratok működésének támogatása

A pályázatok benyújtására az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER), ezen a linken van lehetőség. 

A pályázati felhíváso, a kapcsolódó mellékletekkel együtt az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) is elérhetőek.

Nyitókép forrása: Shutterstock/stockfour