Baba_Ivan_foto-kormany.hu

A napokban jelentős átalakulásokról határoztak az Eötvös Collegium Baráti Körében. Miként módosították az alapszabályt, és miért volt erre szükség?

Az alapszabály módosítását egyrészt a megváltozott magyarországi háttérjogszabályok, másrészt a Baráti Kör hatékonyabb működése iránti igény tette szükségessé. Az alapszabályba beillesztettük azokat az elemeket, amelyeknek minden civil szerveződés alapszabályában benne kell lenniük (elnökség, felügyelő bizottság stb.), másrészt létrehoztuk a 25 tagú választmány intézményét, amely a tagok aktívabb részvételét hivatott szolgálni.

 
Mi alapján döntöttek a választmány és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása során?

Az elnökség, a választmány és a felügyelő bizottság megválasztása során olyan régi kollégisták ? a Baráti Kör mai tagjai ? vállaltak feladatot, akik az Eötvös Collegium Baráti Körét szeretnék ?láthatóbbá tenni?, rendezvényeinek számát növelni, a mai kollégiummal és a kollégistákkal a kapcsolatot erősíteni. Akik izgalmas szellemi műhellyé szeretnék alakítani a társaságot.

Elnökként mit tekint a Baráti Kör legfontosabb feladatainak?

Az elnök legfontosabb feladata, hogy összefogja a különböző tevékenységi köröket, segítsen megőrizni és a mai társadalmi körülmények között érvényre juttatni az Eötvös Collegiumnak a Baráti Kör által is őrzött legfőbb szellemi hagyományait, a szakmai igényességet, a mindenkori társadalmi problémák iránti érzékenységet és a szellem szabadságát. A kollégium legfőbb jeligéje szerint: ?Szabadon szolgál a szellem.?

Eotvos_Collegium-facebook

 

Milyen új intézkedéseket terveznek Hóvári János alelnökkel a közeljövőben?

Intézkedéseink részben a Baráti Kör szakszerű működésére irányulnak, részben tartalmi vonatkozásúak. Hóvári Jánossal, Bakos Istvánnal, a választmány elnökével, valamint Csomós Gyulával, a felügyelő bizottság elnökével szeretnénk egy kissé megerősíteni a Baráti Kör anyagi helyzetét, megteremtve a rendezvények finanszírozásához szükséges minimális anyagi hátteret. Másrészt az eddigieknél lényegesen gyakoribb találkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani a Baráti Kör tagjai számára ? tartalmas, érdekes vitaestek és más rendezvények formájában. Harmadrészt keresnünk kell a mai kollégistákkal a kapcsolódási pontokat, hogy a Baráti Kör ne csak a ?régiek nosztalgiaköre? legyen. És szeretnénk kibővíteni a Baráti Kör társadalmi hátterét a ?támogató tagok? és a ?tiszteletbeli tagok? egyre szélesebb körével.