Hagyomány, tanulás, közösség. Tündérkert, kultúrcsűr, néprajzi gyűjtemény. Hagyományőrzés, kultúraközvetítés. Kallós Zoltán fizikai és szellemi örökségének értő gondozása Válaszúton.

Tudásátadás, értékmegőrzés és Kallós Zoltán hagyatékának ápolása: e három cél köré szerveződik a Kallós Zoltán Alapítvány tevékenysége már a kilencvenes évek eleje óta –  mondja Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója. 1992-ben kapta vissza a válaszúti birtokot Kallós Zoltán néprajzkutató, népzenegyűjtő. Ő kezdte itt  a közösségépítő, értékmegőrző munkát – és hagyatékának ápolói folytatják tovább a mai napig.

Az alapítvány létrejöttével kialakult Válaszúton az első mezőségi művelődési központ, és elkezdődött a népzene- és néptánctáborok, kézműves alkotóműhelyek szervezése. Azóta ezek az események rendszeressé váltak. A Kallós Alapítvány missziója a magyar népi kultúra továbbörökítése, a szórványmagyarság összefogása, erősítése, Kallós Zoltán hagyatékának gondozása és az erdélyi népi hagyományok megőrzése, átadása a fiatal nemzedékeknek. További információk és a következő program itt.