Milbacher Róbert Kaposváron született 1971-ben, gyermek- és ifjúkorát a közeli Nagybajom községben töltötte. Tanulmányait (1989–1994) az egykori JATE (ma SZTE) magyar-történelem szakán végezte. Itt doktorált 1999-ben XIX. századi magyar irodalomból. Azóta is a korszak kutatója. Négy könyve jelent meg a témában, többek között az irodalmi népiesség akkulturációs kérdéseiről, vagy Arany Jánosról mint kulturális konstrukcióról. Rendszeresen közölt kortárs kulturális és irodalmi kritikákat. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem tanára, egy Pécshez közeli, mecseki faluban él.

Szűz Mária jegyese című prózakötete elnyerte 2016-ban a Margó-díjat. A Léleknyavalyák kísérlet az első magyar krimi vagy bűnregény „rekonstrukciójára”. Az Angyali üdvözletek Zakariás alakján keresztül a hit és a hitetlenség, az emberi és az isteni illékony és egyszersmind áthághatatlannak tűnő távolságával, a szentség elviselhetetlen rettenetével szembesíti az olvasót. Férfi és nő egymásrautaltságán, szenvedéseiken és örömeiken keresztül bemutatja, milyen sokféleképpen élhető meg mindaz, amit sajátosan emberinek nevezünk a vágyott vagy tagadott istentapasztalat fényében.

A szerző beszélgetőtársa Murányi Sándor Olivér író. A rendezvény támogatója a Szépírók Társasága.