A Magyar Írószövetség és a Quasimodo Közalapítvány tárcanovella-pályázatot hirdet Jókai Mór születésének 200. évfordulóján. A kiírók Jókai kedvelt műfajának előtérbe helyezésével kívánnak emléket állítani a „nagy mesemondó”-nak. A pályázat jeligés, azon bárki indulhat, tematikus megkötés nincsen. A beadási határidő: 2024. november 30.

Jókai Mór mellszobra Balatonfüred.jpg
Jókai Mór mellszobra Balatonfüreden a Jókai-múzeum kertjében. Gyenes Tamás alkotása. Fotó: Bertha János / Köztérkép

A beérkezett pályaműveket háromtagú zsűri bírálja el, amelynek tagjai: Erős Kinga, Tóbiás Krisztián, Szakonyi Károly. A díjakat 2025 februárjában, a magyar széppróza napján adják át a nyerteseknek. A legjobb tárcanovellákat 2025 februárjától a Tempevölgyben közlik. A fődíj 500 000 forint, a második díj 300 000 forint, a harmadik díj 200 000 forint.

Egy szerző egyetlen tárcanovellával nevezhet. Az írás nem lehet hosszabb 6000 leütésnél (szóközzel). A pályaművet 3 kinyomtatott példányban kell beküldeni. Pályázni kizárólag korábban még nem közölt tárcanovellákkal lehet (az online felületeken bárhol megjelent szövegek is már közöltnek számítanak!). A pályamunkákat csak postai úton fogadják a Quasimodo Közalapítvány címére (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Tárcanovella-pályázat”.

A pályázat jeligés. A pályázat kiírói kérik, hogy a pályázók se a borítékra, se a szövegre ne írják rá a nevüket, viszont mindhárom példányon legyen ott a jeligéjük. A jelige feloldását a szöveggel együtt kell elküldeni egy lezárt borítékban, amelyre szintén csak a jeligét kell majd ráírni. A lezárt borítékban lévő feloldásnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, e-mail-címét és telefonszámát. A fenti formai követelményeknek meg nem felelő pályaművet a pályázatból kizárják.