Latorcai Csaba kiemelte: az emléknap része annak a törekvésnek, amellyel Magyarország Kormánya méltó módon kíván emléket állítani a XX. század szörnyű traumáit elszenvedő, valamennyi ártatlan áldozatnak az első világháborútól, a trianoni békediktátumon és a vészkorszakon át a kommunista önkény tombolásáig. Ezt a célt szolgálta a 2014-2015-ben meghirdetett Holokauszt Emlékév, a 2015-ben kezdődő és 2017. február 25-ig meghosszabbított Gulág Emlékév, és ezt szolgálja minden év június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja is.

A közigazgatási államtitkár az emléknappal kapcsolatosan felhívta a figyelmet arra, hogy bárhogy is próbálják egyes vezető nyugati-európai politikusok mentegetni, a kommunizmus rémuralma világszerte mintegy 100 millió áldozatot követelt. Erőszakot és a szabadságjogok elnyomását jelentette. Kiközösítette, üldözte és elpusztította az ellenzéket, az ellenzéki gondolatot. Egyetlen akarat uralmát szolgálta, amely alávetettséget, megalázottságot és pusztulást hozott az emberiségre.

Latorcai_Csaba
Dr. Latorcai Csaba
Fotó: kormany.hu

A humántárca közigazgatási államtitkára a kötetet méltatva kiemelte: a könyv, amely a tervek szerint egy sorozat első része, a szerkesztők kitartó és körültekintő kutatómunkájának köszönhetően, a Szekuritate irattárának tükrében mutatja be a kommunista rendszer által üldözött és bebörtönzött erdélyi főpapok, mint Márton Áron, Bogdánffy Szilárd, Sándor Imre, Vasvári Aladár, Czumbel Lajos, Boros Béla, Alexandru Rosu és Boga Alajos megpróbáltatásainak történetét. Ugyanakkor emléket állít a papi hivatáshoz való hűségüknek, és a híveikért vállalt küzdelmeiknek is.

Elénk tárul a XX. század Erdélyének és az ottani Római, valamint Görög Katolikus Egyháznak, papjainak szenvedése, helytállása, az, ahogyan a kommunista gyűlölet ellenében a szeretet és a szolidaritás győzedelmeskedik. Mert a kötetben megidézett főpapok vértanúságukban is hirdették a szeretet és a szolidaritás üzenetét ? emelte ki beszédében Dr. Latorcai Csaba.

Az ?Erdély arcai és harcai ? Erdélyi katolikus főpapok a szekuritáté irattárának tükrében? című könyv kormányzati támogatással készült el és jelent meg.

Forrás: EMMI