Petőfi Sándor nem csupán költő volt: forradalmárként, nemzeti hősként emlékszünk rá, aki mindössze 26 évet élt, ez idő alatt pedig közel ezer verset írt magyar nyelven. Ebből több mint nyolcszáz maradt fenn és gazdagítja líránkat olyan sorokkal, amelyek semmit nem veszítettek szépségükből és jelentőségükből, de olykor még aktualitásukból sem. A Petőfi-emlékévre készülve most olyan dalokat gyűjtöttünk össze, melyek alapjául a költő művei szolgáltak.

Ferenczi György és a Rackajam: A természet vadvirága

A természet vadvirága Petőfi korai versei közé tartozik, és annak idején igen erőteljes válasz lehetett az őt ért kritikákra. Ars poetica, melyben magabiztosan válaszolt azokra a vádakra, miszerint a népdalok formavilágából kinőtt költészete túl egyszerű, nyers, hétköznapi vagy, ahogyan akkor fogalmaztak, „parlagias”. Meg kell hagyni, joggal született a vers, és még mindig nagyon jó replikának tűnik. Nem véletlen az sem, hogy Ferenczi György és a Rackajam is feldolgozta, a dallamvilág pedig remekül illeszkedik a mű erős, magabiztos hangulatához.

Koncz Zsuzsa és Sass Sylvia: Szabadság, szerelem

Petőfi sikerén felbátorodva kiadója arra vállalkozott, hogy akkor elképzelhetetlenül magasnak számító, háromezres példányszámban adja ki összes költeményét. A kötet 1847. március 15-én jelent meg, és egy év sem telt el az újabb, két kötetre bővülő kiadásig. Versei elé mottónak, jelmondatnak a költő a következő – szállóigévé vált – sorokat írta: „Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.” 1846 tavaszától nemcsak költészete, de élete is e két kitüntetett érték vonzásában alakult. Koncz Zsuzsa és Sass Sylvia 1988-as dalában ezeket az emblematikus sorokat hallhatjuk továbbgondolva.

Red Bull Pilvaker: Pató Pál úr

Magyarországon 2012-ben hívták életre a Red Bull Pilvakert, az egyik legkülönlegesebb hazai zenei és kulturális projektet, amely az 1848-as forradalomnak állít emléket a kortárs művészeti ágak kiemelkedő képviselőinek részvételével. Minden évben több pilvakeres versfeldolgozás készül, melyekben az előadók saját szövegeikkel kiegészítve adják elő a magyar líra jeles alkotásait. 2016-ban az egyik ilyen a Pató Pál úr volt.

Ebben a zsánerképben Petőfi egy jól meghatározható embertípust ábrázolt szatirikusan, humorosan, a sorokat átitatja a társadalmi célzottság: Pató Pál úr egész életében nem csinál semmit, csak henyél és halogat, így tékozolja el azt, amit ősei ráhagytak, ezt hangsúlyozza a visszatérő sor is: „Ej, ráérünk arra még”. Azonban Petőfi nem csupán a lusta Pató Pált figurázza ki, hiszen a vers végén kiemeli, hogy az ő rossz tulajdonságai tulajdonképpen az egész magyarság karakterjegyének tekinthetők. A Pilvaker-féle feldolgozás jelen világunkba átültetve mutatja be Pató Pál urat, a magyar „ráérősséget”.

Kávészünet: Itt van az ősz

Amikor az ősz megjelenik egy versben, mindenképpen felsejlik az elmúlás, hiszen a természet „halálát” jelképezi. Mindemellett talán a legköltőibb évszak, erről tanúskodik az a számtalan vers is, amely mind a magyar, mind a világirodalom palettáját gazdagítja. Petőfi is több őszi verset írt, ilyen például a Szeptember végén, a Beszél a fákkal a bús őszi szél vagy az Itt van az ősz, itt van ujra, mely 1848 novemberében született Erdődön. Petőfi és felesége gyermekük, Zoltán születését várták ebben az időben, amikor egyre rosszabb hírek érkeztek a szabadságharcról is. Várakozás és aggodalom, gondterheltség és reménykedés övezte ezt az időszakot.

Az elmúlás helyett Petőfi ősze ebben a versben inkább a megújuló életet jelképezi, meghatott, bensőséges, idilli hangulatban. A Kávészünet zenekar feldolgozása inkább azt a könnyedséget sugallja, ami felsejlik egy-egy sorban és szókapcsolatban.

Red Bull Pilvaker: Itt van az ősz

A Pilvaker csapatát is megihlette ez a vers, ám ez a feldolgozás elüt az előzőtől. Itt sokkal inkább azt a bizonyos komor, elmúlást hozó őszt érezzük beköszönni a dallamvilágban, a hangulatban és a vershez hozzáírt sorokban is, de azért itt is felcsendül néhány reménykeltő szó.

Kozmosz: Világszakadtság

A versfeldolgozások, -átdolgozások egyik rendkívül izgalmas darabja a Kozmosz Világszakadtság című dala, mely már címében is Petőfire reflektál, miközben felsejlik benne az aktuális világlátás is. Petőfi-sorok mai hangulatúvá átgyúrt verziói követik egymást ebben a lendületes dalban, ezek alkotnak egy összeálló egészet, ami talán hűen is tükrözi Petőfi gondolatait, csak éppen mai stílusban. A dalban feltűnnek a Szeptember végén, az Európa csendes, ujra csendes, az Egy gondolat bánt engemet, a Bordal és a Föltámadott a tenger sorai is.

Ferenczi György és a Rackajam: A magyar politikusokhoz

1847 decemberében írta Petőfi A magyar politikusokhoz című versét Pesten. A műben az ország ügyeinek irányítóihoz szól provokatív hangon, ám kevésbé róluk szólnak a sorok, inkább a költőkről. A nagy urak, politikusok, a magyar nemesek fontosnak tartják magukat, pedig nem fontosabbak a költőknél, sőt: utóbbiak alkotnak igazán maradandót.

A viszonylag hosszú versben kitér arra, hogy a magyar nemzet legnagyobb kincse a nyelv, aminek megmentését semmiképpen nem a politikusoknak köszönhetik, hanem a költőknek – utalva itt a nyelvújítási mozgalomra és az azzal szemben álló, a németesítési törekvéseknek behódoló arisztokráciára. Petőfi azt vallja a versben: a költők feladata nehezebb a politikusokénál, hiszen végső soron nekik kell megmenteni a hazát. A vers erőteljes hangulatához és üzenetéhez rendkívül jól passzol Ferenczi Györgyék feldolgozása.

Babám: Szeptember végén

A magyar irodalomban korábban nem igazán volt jellemző a feleségnek verset írni, a hitvesi költészetet Petőfi teremtette meg. A Szeptember végén az egyik leghíresebb szerelmes verse, ám nem idillbe csomagolt „ömlengés”, hanem merengés a szerelem, a boldogság, az élet múlandóságáról. A magyar irodalom egyik legnépszerűbb, legismertebb elégiája, mely a halhatatlan, síron túl is tartó szerelmet önti szavakba. Ehhez a szomorúan, fájóan szép hangulathoz igazodik a Babám feldolgozása is.

Ersch: Anyám tyúkja

Az Anyám tyúkja az egyik legismertebb magyar vers, amely elsőre talán kicsit komolytalannak tűnik, de a maga módján ugyanolyan hiteles, mint Petőfi többi programadó verse. 1848-ban írta, abban az évben, amikor például a Föltámadott a tenger is született, és tudatosan illesztette be a többi verse közé. Az Anyám tyúkja is azt az elhivatottságot erősíti, hogy egy versnek nem kell feltétlenül valami nagyon jelentősről szólnia: a költő élete apró rezdüléseit fogalmazhatja meg benne.

Siklósi Örs zenekara, az AWS mellett szólóban is zenélt, és gyönyörű saját dalain kívül feldolgozásokat is játszott. Jellemzően népszerű popdalok dallamára énekelt magyar verseket, az egyik ilyen az Ellie Goulding Burn című dalát alapul vévő Anyám tyúkja volt. Egyszerre volt vicces és szívmelengető minden alkalom, amikor ezt előadta, és aki van olyan szerencsés, hogy élőben hallotta, biztosan nem felejti el soha.

Red Bull Pilvaker: Egy estém otthon

Petőfi úgy gondolta, a költészetben nemcsak a magasabb rendű érzelmeknek van helye, hanem minden őszinte érzésnek. Ő maga versbe szedte élete apró rezdüléseit, ügyes-bajos dolgait, sikereit és sikertelenségeit, és az akkori kor számára szokatlan őszinteséggel beszélt személyes élményeiről és életéről, mindezt olyan közvetlenséggel és jó értelemben vett egyszerűséggel tette, hogy mindenkihez tudott szólni.

Az Egy estém otthon is egy életrajzi hátterű énvers, melyben azt meséli el, amikor hazatér apjához, aki pár évvel azelőtt kitagadta. 1844-ben írta a verset, amikor még nem volt ugyan kifejezetten sikeres, de már ismerték a nevét. Hiába volt meg benne a költői önbizalom, ezt még felülírta a félelme amiatt, hogy apja csalódottságát nem tudja enyhíteni. A kettejük találkozásáról szól a vers, és habár kiderül belőle, hogy az öreg Petrovics továbbra sem volt teljesen elégedett, az átborozott este mégis tompította a kettejük közti feszültséget.

Ezt a verset dolgozta fel a Pilvaker csapata, akik az alapkontextusból kissé kilépve arra helyezték a hangsúlyt, hogy közvetítsék az üzenetet: senkinek nem szabad felhagyni a szenvedélyével.  

Nyitókép: Shutterstock/Spedyhonda/Designworkz/Wikipédia