Amikor Antoni Gaudí 1878-ban lediplomázott, az oklevél átadásakor az egyetem rektora megjegyezte: „Még nem tudjuk, hogy bolondnak vagy zseninek adjuk-e a diplomát. Majd az idő eldönti.” Az idő a zseni mellett tette le a voksát. Ikonikus művei, köztük a Casa Milà (La Pedrera), a Casa Batlló, a Sagrada Família, a Parc Güell nem sorolhatók hagyományos stílusokba, csak saját anyagukat és szerkezetüket jelenítik meg, díszítésük és térszerkezetük is újszerű, természeti, vallási jelképeket idéznek. Épületeit finoman megmunkált részletek harmóniája jellemzi, a színekkel ikonográfiai eszközként bánt.

A Gaudí-tervezte Sagrada Familia belseje. Fotó: Shutterstock
A Gaudí tervezte Sagrada Família belseje. Fotó: Shutterstock

Ünnep

A magyar humor napja – 2008 óta rendezik meg Karinthy Frigyes születésnapján.

Június 25-én történt

1530 A német protestáns rendek az augsburgi birodalmi gyűlésen átnyújtották V. Károly császárnak a Philipp Melanchthon által megfogalmazott ágostai hitvallást, a lutheri tételek összefoglalását.
1741 Magyar királynővé koronázták Mária Teréziát.
1788 Virginia az Egyesült Államok tizedik állama lett.
1872 Németországban állami ellenőrzés alá vonták az iskolákat, és kiutasították a jezsuitákat az országból.
1876 A sziú háborúban, a Little Bighorn-i csatában az Ülő Bika főnök vezette indiánok egy egész amerikai lovasezredet mészároltak le, a csatatéren holtan maradt George Custer tábornok is.
1894 Fejérváry Géza Gyula, báró Fejérváry Géza miniszterelnök unokája, zoológus, paleontológus, a magyar herpetológia (csúszómászókkal foglalkozó tudomány) jeles képviselője. További információk az OSZK oldalán. 
1910 Párizsban bemutatták Igor Sztravinszkij Tűzmadár című balettjét.
1950 Megkezdődött a koreai háború, amelyben az északi kommunista államot Kína és a Szovjetunió, Dél-Koreát az Egyesült Államok és a nyugati hatalmak támogatták. A háború 1953. július 27-én fegyverszüneti szerződéssel ért véget, a Koreai-félszigetet megosztották.
1975 Elnyerte függetlenségét az addig portugál gyarmat Mozambik.
1991 Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét Jugoszláviától.
1992 Szent II. János Pál pápa jóváhagyta a katolikus egyház új katekizmusát, a vallásoktatás egyetemes kézikönyvét.
2013 Áder János államfő Belgrádban, a szerb parlamentben mondott beszédében bocsánatot kért azokért a bűnökért, amelyeket a második világháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen a Vajdaságban.

Június 25-én született

1825 Duka Tivadar honvédorvos, akadémikus, Kőrösi Csoma Sándor irodalmi hagyatékának megmentője és hazaszállítója
1852 Antoni Gaudí katalán építész, a barcelonai Sagrada Família templom tervezője
1864 Walther Nernst Hermann kémiai Nobel-díjas német fizikokémikus
1879 Tábori Kornél író, újságíró
1884 Gyóni Géza költő, leghíresebb verse a Csak egy éjszakára... 
1887 Karinthy Frigyes író, költő, műfordító, az egyik legismertebb és kedveltebb magyar humorista

Képzőművészeti, irodalmi, filozófiai viták légkörében nevelkedett: már korán rálátása nyílt az egész európai kultúrára. A Markó utcai reálgimnáziumban a gondos humán oktatás mellett a természettudományok főszerepet kaptak. Humorérzéke, kritikai hajlama hamar megnyilatkozott gyermekkori naplóiban s 15 éves korában megjelent Nászutazás a Föld középpontján keresztül című parodisztikus regényében. Érettségi után állítólag matematika–fizika szakra iratkozott be, valójában csak az bizonyos, hogy 1906-ban már közölte írásait Az Újság, majd több napilap, 1908-tól a Nyugat. 1912-ben Nagy Endre kabaréjában bohózattal mutatkozott be. 1906 tájt összebarátkozott Kosztolányival és Csáth Gézával; ez utóbbi révén ismerkedett meg a freudizmussal. „Nem lehet meg a művészet tudomány nélkül” – vallotta, s ismereteit olvasmányain kívül tudós barátaitól első kézből szerezte. Nemcsak lelkes híve a repülésnek, hanem Wittmann Viktor segítségével ki is próbálta. Freud, Strindberg és Weininger nőszemlélete novelláinak, tárcáinak meghatározója. A francia felvilágosodás írói mellett odafigyelt a kortárs filozófusokra is.
1912-ben látványosan tört be az irodalomba. Megjelent az Esik a hó, feltűnést keltve biológiai-kórbonctani naturalizmusával, a Ballada a néma férfiakról című két novelláskötete, az Együgyű lexikon és a Görbe tükör humoreszkgyűjteménye és az Így írtok ti. Ez utóbbiban a Nyugat-mozgalom mellett kardoskodó irodalompolitikai vitairatot formált a konzervatívok, a népnemzeti iskola ellenében. Szatirikus bírálatokat írt, és egyedülálló komikus szó- és formakincset alakított ki, forradalmasítva a humor, a szatíra művészetét. 1913-ban feleségül vette Judik Etelt. A háború kitörése fokozta pacifizmusát, s Grimasz (1914) című kötetében az elsők között tiltakozott ellene. Az Utazás Faremidóba (1915) című szatirikus fantasztikus gulliveriádája és a Holnap reggel (1916) című drámája is háborúellenes motívumokat tartalmaz. Aforizmába fogalmazta világnézetének lényegét: „A háború ellentéte nem a béke, hanem az eszmék forradalma.” E szellemben jelent meg 1918-ban Krisztus és Barrabás című kötete, szatirikus publicisztikájának csúcsa.
A polgári forradalmat helyeselte, a proletárdiktatúrát nem. Feleségének halála miatt visszavonult a közélettől. Naplójegyzetei szörnyű fájdalomról tanúskodnak: „Úgy érzem, agyamban daganat képződött” – írta le a baljós szavakat 1918. október 28-án. A politikai fordulatok is meggyötörték, a kommün bukása után kipellengérezte a fehérterror ideológiáját, s ettől kezdve jobbról is, balról is támadták. 1920-ban feleségül vette Böhm Arankát. Az elsők között tűzte tollhegyre a szélsőséges diktatúrákat, Mussolinit, Hitlert, Sztálint. Felolvasó körutakon vett részt a húszas évek végén, az elcsatolt magyarlakta területeken is, s megrázó vallomásokat írt magyarságtudatáról.
1930-ban jelent meg formai szempontból bravúros verseskötete: Nem mondhatom el senkinek. 1931-ben Zeppelin-utazáson vett részt, szerepelt PEN- és eszperantó kongresszusokon. Regényben, elbeszélésben, humoreszkben a hagyományos formákat a groteszk, az abszurd, a relativista fekete humor irányába fejlesztette tovább. 1936-ban műttette meg agydaganatát. 1937-ben jelent meg a Mennyei riport, fantasztikus korszatírája a „túlvilágról”, s az Utazás a koponyám körül című regénye agyműtétjéről. Sajtó alá rendezte Üzenet a palackban című verseskönyvét; ennek megjelenése előtt, nyaralás közben halt meg.
1974 óta adják át az író születésnapjának előestéjén a Rádiókabaré munkatársai számára alapított Karinthy-gyűrűt. A szatirikus műfajban, a humor területén nyújtott teljesítményért ítélik oda a kitüntetést. Forrás: OSZK

1894 Hermann Oberth német fizikus, a rakétatechnika úttörője 
1903 George Orwell angol író, legismertebb műve az 1984 és az Állatfarm
1924 Várhelyi Endre operaénekes, érdemes művész 
1924 Sidney Lumet tiszteletbeli Oscar-díjas amerikai rendező, producer, színész 
1934 Radó Gyula Balázs Béla-díjas tévérendező 
1943 Bill Moggridge, az első laptop brit formatervezője
1944 Ronyecz Mária Jászai Mari-díjas színésznő
1947 feLugossy László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, performer
1949 Molnár Sándor Ferenczy Noémi-díjas szobrász, keramikus 
1949 Havas Henrik Táncsics Mihály-díjas újságíró 
1952 Erdő Péter Széchenyi-díjas teológus, akadémikus, bíboros, esztergom–budapesti érsek, Magyarország prímása, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje
1963 George Michael brit popénekes
1979 Szeifert Natália író, költő

Június 25-én halt meg 

1767 Georg Philipp Telemann német zeneszerző, a zeneirodalom legtermékenyebb komponistája
1822 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann német romantikus író, zeneszerző, zenekritikus, festő
1843 Johann Friedrich Kind német költő, Weber A bűvös vadász című operájának szövegkönyvírója
1898 Ferdinand Julius Cohn német természettudós, botanikus, a bakteriológia tudományának egyik megalapozója
1917 Gyóni Géza költő, leghíresebb verse a Csak egy éjszakára...
1944 Berinkey Dénes ügyvéd, 1919. január 11. és március 21. között miniszterelnök 
1974 Lánczos Kornél fizikus, matematikus 
1997 Jacques-Yves Cousteau francia tengerkutató, ismeretterjesztő, dokumentumfilmes
1999 Szász Béla, a Rajk-per egyik mellékvádlottja, Minden kényszer nélkül című visszaemlékezése fontos történelmi forrás 
2009 Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, „a pop királya”
2009 Farrah Fawcett amerikai színésznő
2014 Ana María Matute Cervantes-díjas spanyol regényíró 
2015 Bejczy Antal, az Egyesült Államokban élt mérnök, fizikus, az űrrobotika atyja

#eztörténtma